Överförmyndaren - Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare kan göras av den hjälpbehövande själv, make/sambo eller närmaste släktingar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 februari 2019