Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Brandskydd och sotning

De flesta bränder inträffar i bostäder om natten. Brand beror oftast på slarv, dålig kunskap eller bristande uppmärksamhet. Vanliga orsaker är bortglömda stearinljus, sängrökning, torrkokning på spisen och barns lek med eld.

Genom att bli medveten om riskerna och skaffa bättre kunskap om hur bränder uppstår kan du undvika många bränder.

Brandskydd

Den som tänder ett ljus har också ansvar för att det släcks. Många bränder med bortglömda stearinljus inträffar i personalrum, dagrum och allmänna utrymmen, där ingen känner ansvar för ljusen.

Den vanligaste dödsorsaken är förgiftning av brandrök. Brandvarnare är en billig livförsäkring, som varnar när röken kommer. Kolla även brandsläckningsutrutsning och utrymningsvägar. 

Sotning

Enligt lag kan du själv utföra sotning (rengöring) av eldstad, under förutsättning att det sker med säkerhet och att du har erforderlig kompetens.
På KFSHs webbplats finns information om hur du kommer i kontakt med sotare.

Brandfarlig eller explosiv vara

Om du behöver tillstånd för att hantera brandfarlig eller explosiv vara kontaktar du KFSH.

Eldning

Om du ska ordna en valborgseld/majkase, bränna stora rishögar, svedjebränna en åker eller annan större eld ska du anmäla det till räddningstjänsten/KFSH.

Om du är försiktig och inte orsakar eldsvåda eller olägenhet för grannar får du elda trädgårdsavfall (mindre mängd av kvistar och löv) på din tomt under eldningssäsongen. Du som bor inom område med detaljplan får inte elda trädgårdsavfall 1 maj – 30 september, pga brandrisken, enligt Lokala föreskrifter för hälsa och miljö.

Installation eldstad/rökkanal

Detta gäller om du ska installera en eldstad - t.ex. en kamin med rökkanal.
(infomration om vilka handlingar som ska lämnas in mm.)

Räddningstjänsten

Kommunalförbundet södra Hälsingland (KFSH)
821 80 Söderhamn

Tel 0270-54 00 00
Fax: 0270-158 35
info@kfsh.se
www.kfsh.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information

Brandskydd
- www.kfsh.selänk till annan webbplats
- www.civil.selänk till annan webbplats

Eldning utomhus
- Hantera trädgårdsavfall
- Eldning - www.kfsh.selänk till annan webbplats

Sotning
- www.kfsh.selänk till annan webbplats

Brandfarlig eller explosiv vara
- www.kfsh.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Granskad/Uppdaterad: 2018-02-09

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter