Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Ekokommun

Att vara ekokommun innebär att kommunen arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle och att miljöfrågor uppfattas som positiva tillväxtfrågor. Söderhamn har varit ekokommun sedan 1997.

Kommunen är både en organisation och ett geografiskt område. Miljörollen som organisation innebär att vara ett föredöme i egenskap av markägare, fastighetsförvaltare, arbetsgivare, energiförbrukare med mera. Se Söderhamns kommuns miljöpolicy under relaterad information. Inom kommunens geografiska område är uppdraget att ta tillvara de allmänna intresse. Verktygen för detta är ofta olika strategiska dokument som redovisar kommunens uppfattning inom områden som är betydelsefulla för miljön.

Lokala miljömål

Utgångspunkten för de lokala miljömålen i Söderhamns kommun är de nationella miljökvalitetsmål som fastställts av riksdagen. De lokala miljömålen är mätbara och en utvärdering av måluppfyllelsen görs årligen i kommunens miljöbokslut.

Översiktsplanen

Utöver översiktsplanen förekommer även miljömål för mark- och vattnanvändningen i kommunen. Dessa mål har mer karaktären av inriktningsmål och används vid bedömningar av ärenden enligt plan- och bygglagen. De lokala miljömålen är målen för kommunens aktiva miljöarbete.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Ytterligare kontaktuppgifter

Miljö & naturvårdshandläggare
Andreas Håberg
0270-751 63

Slända - symbol för ekokommunen Söderhamn

Granskad/Uppdaterad: 2018-09-13

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter