Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Oljeskyddsplan

Kommunens beredskap mot skador till följd av oljeutsläpp – oljeskyddet – syftar till att avvärja, begränsa och undanröja skador av löskommen olja till havs inom Söderhamns kommun.

Oljeskyddet innefattar både förebyggande åtgärder och operativ beredskap med materiella och personella resurser. Ett oljeutsläpp kan orsaka allvarliga skador på samhälle och miljö. En sanering kan pågå under lång tid och utöver den egna organisationen kan även kommunala förvaltningar, länsstyrelser och statliga myndigheter bli inblandade. På land är det, trots att ansvaret inte är lagstadgat, kommunens uppgift att sanera kuststräckor som fått oljepåslag.

Denna oljeskyddsplan är av översiktlig karaktär och har medvetet hållits så enkel som möjligt eftersom erfarenheter visar att det är svårt att detaljplanera för denna typ av händelser. Fantasi och förmåga till improvisation hos saneringsledare och myndigheter är ofta framgångsfaktorer. Planens tonvikt ligger därför på att tydliggöra roller, begrepp och ansvar och ska fungera som en checklista och styrinstrument inför organiseringen av en räddningsinsats och sanering vid ett oljeutsläpp till havs i Söderhamns kommun. Planen innehåller även en enkel prioritering av kuststräckor där den högsta prioriteten ges till kuststräckor som är viktiga för fågellivet.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Ytterligare kontaktuppgifter

Ingemar Olofsson,
samhällsplanerare
Telefon 070-346 20 23

Relaterad information

Oljeskyddsplan i Söderhamns kommunPDF (pdf, 1.2 MB)

Granskad/Uppdaterad: 2018-09-13

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter