Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Söderalaåns (Söderhamnsåns) vattensystem

Söderalaåns (Söderhamnsåns) vattensystem Iläägning av sten vid Åkre, Kyrkbyn Iläggning av sten, uppströms resp vid Söderhamns Museum Fiskväg upp via dammen vid Kvarnen Fiskväg förbi Smäckbron Söderhamns stad Stentrösklar i stadskanalen
Söderalaåns källor är Stora- och Lilla Örtjärnarna i Mo socken. Lite olika benämningar finns beroende vilken del av systemet som åsyftas. I Söderala säger man Söderalaån och inne i själva staden blir det som sig bör, Söderhamnsån. Mindre delflöden tillkommer från Acktjärn, Rolbäcken/Bodängesbäcken, Tvärbäcken, Gullsaxbrobäcken och Inabäcken/Nordanbergsbäcken. Även Ålsjön avvattnar till Söderalaån.  
Genom staden är ån en stensatt kanal, som i tur och ordning passerar Söderhamns Museum, Kvarnen, Förvaltningshuset, mellan Hamngatorna och slutligen ut i fjärden förbi Faxeholmen.
Fiskerättsägare inom större delen av vattensystemet är Söderala FvOF, som delvis upplåter förvaltningen till några fristående fiskeföreningar och klubbar: exempelvis Norrflugan, Söderhamns sportfiskeklubb.
Mo FvOF förvaltar fiskerätten i de allra översta delarna av Söderalaåsystemet som förvisso ligger inom Mo sockengräns.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

BILDGALLERI


Viktiga större Objekt


(Även klickbara direkt på kartan.)
1. Iläggning av sten, Åkre
2. Uppströms Muséet
3. Fiskväg/damm Kvarnen
4. Trösklar stadskanalen
5. Fiskväg vid Smäckbron
samt bl.a
Vägtrumma Öratjärnarna
Biologisk återställning med handarbete bäckflöden, ex:
- Övre delen av Bergaån
- Tvärbäcken
- Rolbäcken/Bodängsböcken
- Inabäcken

Granskad/Uppdaterad: 2018-05-23

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter