Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Skarv i Söderhamns skärgård

Skarven häckar på flera öar i Söderhamns skärgård. I år har populationen spridit sig bl.a. till ön Myrskär utanför Sandarne. Många klagomål om bl.a. lukt har kommit in till kommunen. Bygg- och miljöförvaltningen ska genomföra en inspektion vid platsen.

Tidigare förekom häckning på två mindre öar öster om Skatön men fågeln försvann efter en tid därifrån och etablerade sig istället strax utanför Skärså. Där fick man tillstånd till skrämselåtgärder. En gasolkanon placerades ut och skarven lämnade därmed häckningsplatsen och har efter det inte återvänt. I samband med att skrämselåtgärderna utfördes etablerade sig skarv på tre öar nordöst om Sandarne – på Kråkskär med intilliggande holme samt Långrörsholmen. I år har populationen spridit sig vidare till ön Myrskär som ligger några hundra meter bort.

Konflikter

De öar som skarven häckar på idag ägs av Söderhamns kommun och besöks sällan av människor, så det finns ingen större konflikt med det allmänna intresset friluftliv.

Klagomål, inspektion

Det har klagomål inkommit till kommunens på Bygg- och miljöförvaltning angående skarvarna på dessa öar. Ett tillsynsärende är därför upprättat angående lukt som påverkar boende i ett bostadsområde i Sandarne. Inspektion kommer att genomföras när vinden ligger på från platserna där skarvarna häckar.

Skyddsjakt och skrämselåtgärder

Det är möjligt att få tillstånd att bedriva skyddsjakt på skarv. Skyddsjakt är ett sätt att förebygga skador, men jakt med syfte att minska populationen av skarv är inte tillåten. Länsstyrelsen kan besluta om skyddsjakt enligt 23 a § jaktförordningen, antingen på eget initiativ eller efter en ansökan om skyddsjakt. Skäl kan till exempel vara om det finns risk för flygsäkerheten eller allvarliga skador på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom.

Länsstyrelsen får även ge tillstånd till skrämselåtgärder med stöd av 14 § artskyddsförordningen. Även här krävs att det finns risk för allvarliga skador. Skrämselåtgärder får dock inte innebära risk för att ägg eller ungar överges, om detta är fallet krävs skyddsjaktstillstånd.

Häckningsstörning

Om skarven blir störd under häckningen lämnar fågeln ofta platsen. Det är möjligt att få tillstånd att genomföra störningsåtgärder. Det innebär samtidigt att skarven letar upp en annan plats att häcka på, var vet man aldrig innan. Ofta återkommer den också till den plats den tidigare häckat.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Granskad/Uppdaterad: 2018-05-08

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter