Drömverkstan

Drömverkstan

ኣብ Drömverkstan ፣ናይ ገዛእርስኻ ጥበብ ምፍጣር ዝተፈላለዩ ተክኒካዊ ድለታትካን ምንቅስቃስካን ትፍትነሉን ዓውዲዩ። ንኣብነት ንስኻ ድለታት ናይ ምልካይ ፣ስረሓት ካይላ ፣ጽርበት ዕንጨይቲ ወይ ናይ ጆሶ ፎርማታት።

ብዓቢኡ ከኣ ወጺካ ምስ መሳቱ መሓዙትካ ከም ናትካ ዝንባለ ዘለዎም ተራኪብካ ሓሳባት ትለዋወጠሉን ቦታ እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ናትና ማከል ወይ ኣዳራሽ ናይ ስራሕ ዕድላት ወይ ናይገዛእርስኻ ምራኢት ምቅራብ ተኽኡሎታት ትረኪብ።

ኣብ ናይ ሕልሚ ዓውዲ መጽ ናዕቲ ፣ንውንን ንሕና ትሑት መጠን ድምጺን ዕቃበ ኣቅሓ ወይ መ ንቀሳቀሲታትን ጽሩይን ብሉጽን ኣደራሽን።

ንሕና ዝተፈላለየዕላማታት ዘገልግሉ ካብ ኩሉ ዓለም ዝመለአ ንብረታት ዝውኒን ኣርባዕተ ስቱድዮ ኣለና፣

• ኣብ Snickeriet ስረሃት ውሽጢ ንምሳለ ምልካይ ቅባ፣ምስራሕ ነኣሽቱ መጻወቲ ቆልዑ ወይ ናይ ዕንጨቲ ሸሓኒታት ክትሰርሕ ትኽእል። ዝተፈላለዩ መሳሪሕታትን ማሺናትን ቀረብ ኣለካ።ማሲናትና ንሰራሕተኛትና ጥራይ ክጥቀሙለን ይፍቀድ ወይ 18 ዓመት ንላዕሊ ተኮንካ ማሺን ክትሕዝ ይፍቀደካ፣ሓገዝ ካብ ሰራሕተኛታት ትረኪብ።
• ኣብ Textilen ትረኪብ መሳሪሕታት ንምሳለ ስፈት ሓንቲ ቦርሳ፣ሓንቲ መተራስ፣ምጥላፍ ሓንቲ ጽብቅቲ ጨርቂ ወይ ምርካም ሓንቲ ሻርባ። ንሕና ገለ ኩሩባት ሰፈቲ ማሺን ኣለዋና ኣብዚ ኮንካ ክትጥቀመለን ትኽእል ንስኻ።ሓገዝ ካብ ሰራሕተኛታትና ትረኪብ።
• ኣብቲ stora ateljén ቀረብ ትረኪብ ብዙሃት ንብረታት ኣድለይቲ ነዓኻ ኣብ ትምህዞም ስረሃትካ።

ዝኽፈተሉ ሰዓታት፣external link, opens in new window