Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Arkiv och diarium

Genom offentlighetsprincipen har medborgare rätt att läsa de offentliga, allmänna handlingar som finns hos kommunen.

Kommunarkiv

Arkivet är kommunens minne. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som förvaras i arkivet.
Arkivlagen styr hur kommunala arkiv ska skötas och hur kommunens allmänna handlingar ska förvaras.
I Söderhamns kommun är kommunstyrelsen arkivmyndighet och ser till att förvaltningarna fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen.

Privatpersoner, skolklasser och andra är välkomna att besöka kommunarkivet. Kontakta oss och förboka tid.

Diarium

Vi registrerar post som kommer till oss varje dag i kommunens diarier. Oftast är det brev, protokoll, beslutsunderlag och beslut. Men det kan också vara till exempel fakturor, bokföring, e-post, video- eller bandupptagningar. Att en handling är diarieförd innebär dock inte att den är offentlig, utan även sekretessbelagda handlingar registreras i diariet.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Kontaktuppgifter Kommunarkivet

Kommunarkivet@soderhamn.se
Tel 0270-752 16
070-190 66 08

Besök arkivet
Förboka tid om du vill besöka arkivet. Vi vistas i olika lokaler. Arkivet är normalt öppet helgfria vardagar cirka kl 09 - 15.

Kontaktuppgifter Diarium

Om du vill söka efter ärenden i kommunens diarium tar du kontakt med respektive förvaltning. Kontakta berörd förvaltning för utdrag ur våra diarier

Granskad/Uppdaterad: 2018-02-08

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter