Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Demokrati

Den grundläggande möjligheten för dig att påverka är att rösta i allmänna val till kommun, landsting, riksdag och EU-nivå. Du kan uttrycka din åsikt genom att rösta på det parti och/eller den person som stödjer dina värderingar.

Ordet demokrati betyder folkstyre. I en demokrati har vi medborgare gemensamt ansvar för samhället och samhällsutvecklingen. Genom att delta och påverka skapar vi vår gemensamma framtid.

I Sverige har vi representativ demokrati. Det betyder att besluten fattas genom valda ombud i riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. Alla som har rösträtt får kandidera till de beslutande församlingarna.

Demokratin genomsyrar samhället. I skolan finns den genom elevråd och elevinflytande, på arbetsplatsen genom fackligt arbete och medbestämmande och i bostadsområdet genom hyresgäst- och bostadsrättsföreningar.

Gå med i parti eller intresseorganisation

En väg till delaktighet och påverkan är att bli medlem i ett politiskt parti eller i ett ungdomsförbund. Partipolitiken skapar möjligheter att tillsammans med andra arbeta för det samhälle du tror på utifrån dina värderingar. Politiken ger dig möjlighet att engagera dig i en personligt viktig fråga och att själv bli förtroendevald.

E-förslag

Det finns inga krav på att vara medlem i ett politiskt parti eller en organisation för att vara delaktig och påverka samhällsutvecklingen. På kommunal nivå har du som är folkbokförd i en kommun eller ett landsting rätt att lämna medborgarförslag till fullmäktige, i Söderhamn sker det från 1 mars 2017 som e-förslag.

Granskad/Uppdaterad: 2018-02-08

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter