Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Folkhälsa

God hälsa och trygghet är grundstenar för människorna i ett välfärdssamhälle, för att skapa en attraktiv kommun och god tillväxt.

Folkhälsa handlar om människors egna val och vanor, om yttre miljöer och demokratiska rättigheter i samhället. Folkhälsa berör trygghet, jämställdhet, integration, miljö, bostadsplanering, sociala förutsättningar, antidiskriminering och alkohol- och drogrelaterade frågor.

Strategi för folkhälsa

Fyra strategiska arbetsområden har tagits fram för folkhälsoarbetet i Söderhamns kommun:

 • Delaktighet och inflytande
  Alla som bor och verkar i Söderhamn ska ha möjlighet att känna delaktighet i samhället och ha inflytande över sin livssituation. Att känna samhörighet och uppleva möjlighet att påverka sin livssituation påverkar hälsan positivt. Det hänger samman med att samhället är tillgängligt och inkluderande för alla.
 • Ekonomiska och sociala förutsättningar
  Alla som bor och verkar i Söderhamn ska ha möjlighet att känna social och ekonomisk trygghet. Ekonomiska och sociala förutsättningar är grundläggande livsvillkor för folkhälsan. Ekonomisk stress och social otrygghet skapar ohälsa och leder till ökad ojämlikhet i hälsa.
 • Barn och ungas uppväxtvillkort
  Alla barn och ungdomar i Söderhamn ska ha möjlighet att leva under goda och jämlika uppväxtvillkor. Förhållanden under uppväxten påverkar barn och ungas hälsa och livsvillkor genom hela livet. Tidiga insatser är därför viktiga för att främja en god folkhälsa långsiktigt.
 • Alkohol, narkotika, tobak, doping och spel
  Alla barn i Söderhamn har rätt att växa upp under trygga förhållanden i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter. Alkohol och droger utgör ett hot mot tryggheten i samhället. Det ANDT-förebyggande arbetet är viktigt för att ge barn och unga en god uppväxtmiljö

Läs vår strategi för folkhälsaPDF (pdf, 137.7 kB)

ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak)

Alkohol och droger leder ofta till kriminalitet och våld och utgör ett hot mot tryggheten i samhället.

Kommunens lokala ANDT-strategi styr det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT).
Läs mer om vårt arbete mot ANDT

Samverkan för ökad trygghet

Kommunen har ett samverkansavtal med den lokala polismyndigheten, om hur vi ska arbeta för ökad trygghet i Söderhamn.
Läs mer om kommunens samarbete med Polisen

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Folkhälsosamordnare
Marcus Häggström
0270-752 41

Granskad/Uppdaterad: 2018-03-07

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter