Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Kommunens organisation

Den kommunala verksamheten är en organisation av förtroendevalda politiker och anställda inom olika förvaltningar. Huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som leder hela kommunen.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs direkt av folket i allmänna val. Partierna delar på 49 platser i kommunfullmäktige. Mandatfördelningen styrs utifrån antalet röster i valet. Fullmäktige fastställer mål och riktlinjer för kommunens verksamhet.
Läs mer om Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen med förtroendevala politiker är beredningsorgan för fullmäktige. Kommunstyrelsens huvuduppgift är att leda och samordna kommunens angelägenheter och nämndernas verksamhet.
Läs mer om Kommunstyrelsen

Kommunens nämnder med förtroendevala politiker styr sina förvaltningars arbete (valnämndens och överförmyndarnämndens verksamheter ingår i kommunstyrelseförvaltningen).
Läs mer om kommunens nämnder

Kommunens förvaltningar med anställda medarbetare sköter den löpande verksamheten, förbereder och utreder ärenden samt genomför de politiska beslut som fattas.
Läs mer om kommunens förvaltningar

Våra kommunalförbund Kommunalförbundet Södra Hälsingland (räddningstjänst, serveringstillstånd mm),
Hälsinglands utbildningsförbund (gymnasieutbildning, vuxenutbildning mm.)och Inköp Gävleborg sköter vissa uppgifter.
Läs mer om kommunalförbunden

Våra kommunala bolag Faxeholmen, Söderhamn NÄRA och Söderhamns Stadshus AB sköter fastigheter, el, vatten, fjärrvärme, renhållning, bredband, TV och IT-drift.
Läs mer om de kommunala bolagen

Granskad/Uppdaterad: 2018-10-22

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter