Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Kultur- och samhällsserviceförvaltningen

Förvaltningen ansvarar för samhällsservice i olika former. Det innefattar bland annat kultur- och föreningsverksamhet, Verkstäderna, kost til skolor och äldreboenden, fastigheter, gator/vägar och parker.

Förvaltningens avdelningar

Kostavdelningen

Kostavdelningen ansvarar för tillagning av måltider, utifrån Livsmedelsverkets nationella råd och riktlinjer, till barn, elever och äldre i förskolor, skolor och vård- och omsorgsboenden i Söderhamns kommuns regi. Tillagning sker även av matportioner till Hemtjänstens matdistribution, Söderhamns Dagliga Verksamheter.
Läs mer om Kostavdelningen

Kultur & Fritid

Kultur- och fritidsenheten har som uppgift att skapa goda förutsättningar för kommunens kultur- och fritidsliv bland annat för att ni som vistas i kommunen ska ha tillgång till ett så variationsrikt utbud av aktiviteter som möjligt.
Läs mer om Kultur- och fritidsavdelningen

Tekniska avdelningen

Tekniska avdelningen ansvarar för kommunens gator, vägar, offentlig belysning, parker och lekplatser, kommunens fastigheter, mark och byggnader samt lokalvård i kommunens egna fastigheter.
Läs mer om Tekniska avdelningen

Städavdelningen

Städavdelningen ansvarar för lokalvård i kommunala verksamheter och byggnader. Våra objekt uppgår till ca 80 i antal. Lokaltyperna är förskolor,
fritids, skolor, vård- och omsorgsboenden, kontor, bibliotek, aktivitetshus, parken, sopstation, reningsverk, värmeverk, räddningstjänst och
idrottsanläggningar.
Läs mer om Städavdelningen

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Kultur & samhällsserviceförvaltningen
Västra Storgatan 16-18
Skicka e-post

Förvaltningschef

Mikael Fransson
Telefon: 0270-729 53

Granskad/Uppdaterad: 2018-09-24

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter