Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Omvårdnadsförvaltningen

Hemtjänst

Sjuksköterskeenheten, matdistribution, dagverksamhet med mera

Vård- och omsorgsboende

Funktionshinder

Socialpsykiatri

Förvaltningschef

0270-750 39

Verksamhetschefer:


Myndighetsenheten

0270-752 77

Hemtjänst, sjuksköterskor och rehab

0270-752 64

Funktionshinder och social psykiatri och administration

0270-751 79

Vård- och omsorgsboende, korttidsvård och Klockarbo, 

0270-750 12

Övriga:


LOV samordnare

0270-750 62

Controller

0270-756 92

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

0270-752 76

Personalsekreterare

0270-756 45

Verksamhetsekonom

0270-744 70

IT-ansvarig

0270-752 62

Nämndadministration, post och diarium

0270-752 47

Administrativ chef

0270-750 14

Assistenter:


Ass. IT-ansvarig

0270-752 29

Avgifter

0270-750 00

Personaladministration, allmänt

0270-752 46

Personaladministration, hemtjänst

 0270-752 46

samt vård- och omsorgsboenden

0270-756 30, 755 56

Personaladministration, LSS

0270-756 50, 750 47

Post och diarium

0270-752 51

Fakturor

0270-733 70

Till topp

 

 

HEMTJÄNST

Hemtjänst Klossdammen
Besöksadress:
Sjötullsgatan 76
826 50 SÖDERHAMN

Handläggare

0270-750 00


Enhetschef

0270-758 24

 

Grupplokal

0270-750 38

 

Till topp

 

 

 

Hemtjänst Humlan
Besöksadress:
Lönnen
Kungsgatan 8
826 30 SÖDERHAMN

Faxnummer: 0270-750 82

Handläggare

0270-750 00


Enhetschef

0270-758 25

 

Grupplokal

0270-756 63

 

Till topp

 

 

 

Hemtjänst Lönnen
Besöksadress:
Lönnen
Kungsgatan 8
826 30 SÖDERHAMN

Faxnummer: 0270-750 82

Handläggare

0270-750 00


Enhetschef

0270-758 21

 

Grupplokal

0270-756 63

 

Till topp

 

 

Hemtjänst Alen
Besöksadress:
Lönnen
Kungsgatan 8
826 30 SÖDERHAMN

Faxnummer: 0270-750 82

Handläggare

0270-750 00


Enhetschef

0270-750 13

 

Grupplokal

0270-743 88

 

Till topp

 

 

 

Hemtjänst Lugnet
Besöksadress:
Sjötullsgatan 76
826 50 SÖDERHAMN

Handläggare

0270-750 00


Enhetschef

0270-758 81

 

Grupplokal

0270-750 83

 

Till topp

 

 

 

Hemtjänst Forsgården
Besöksadress:
Forsgården
Kungsgården 192
826 94 NORRALA

Faxnummer: 0270-351 54

Handläggare

0270-750 00


Enhetschef

0270-758 82

 

Grupplokal

0270-752 38

 

Faxnummer: 0270-351 54

 

 

Till topp

 

 

Hemtjänst Kastanjen
Besöksadress:
Kastanjen vård- och omsorgsboende
Nygatan 10
826 75 LJUSNE
Faxnummer: 0270-671 30

Handläggare

0270-750 00


Enhetschef

0270-755 84

 

Grupplokal

0270-755 87

 

Till topp

 

 

Hemtjänst Linden
Besöksadress:
Linden vård- och omsorgsboende
Stationshusvägen 2
826 62 BERGVIK
Faxnummer: 0270-733 71

Handläggare

0270-750 00


Enhetschef

0270-733 77

 

Grupplokal

0270-733 72

 

Till topp

 

 

 

Hemtjänst Ängen med nattpatrull
Besökadress:
Sjötullsgatan 76
826 50 SÖDERHAMN

Handläggare

0270-750 00


Enhetschef

0270-752 22

 

Grupplokal

0270-744 91

 

Till topp

 

 

Biståndshandläggare för hemtjänst och vård- och omsorgsboende

Ring Kundtjänst: 0270-750 00 
Måndag - torsdag 07.30 - 16.30, fredag 07.30 - 16.00
Faxnummer: 0270-752 36

Besöksadress:
Västra Storgatan 16-18
826 80 Söderhamn

Ansvarsindelning biståndshandläggare:

Född dag 30-3

Född dag 4-8

Född dag 9-13

Född dag 14-17

Född dag 18-21

Född dag 22-25

Född dag 26-29

Till topp

 

Klockarbo dagverksamhet för dementa/Anhörigstöd/Väntjänst
Besöksadress:
Åsgården
Norra vägen 7
826 31 SÖDERHAMN
Faxnummer: 0270-752 08

Enhetschef

0270-751 96, 070-594 89 66


Klockarbo

E post: klockarbo@soderhamn.se

0270-754 40
073-270 68 30Väntjänsten Söderhamn

Besöksadress:
Nejlikan
Skolhusgatan 4
826 30 Söderhamn

 073-500 80 49

Till topp

 

 

Demensteam med demenssjuksköterska och silviasyster
Besöksadress:
Åsgården
Norra vägen 7
826 31 SÖDERHAMN
Faxnummer: 0270-752 08

Demensteam

0270-75240

Demenssjuksköterska

073-061 04 66

Silviasyster

072-564 65 30

Till topp


 

Sjuksköterskeenheten
Besöksadress:
Sjukhusområdet
826 80 SÖDERHAMN
Faxnummer: 0270-758 20

Enhetschef

0270-750 48

Enhetschef

0270-756 22

Till topp

 

 

Larmenheten
Besöksadress:
Åsgården
Norra vägen 3
826 31 SÖDERHAMN

Enhetschef

0270-758 81

Larmenheten

0270-751 11

Till topp

 

 

Matdistribution
Besöksadress:
Kungsgatan 8
826 30 SÖDERHAMN

Enhetschef

0270-758 21

Till topp

 

Rehabenheten
Besöksadress:
Norralagatan 38
826 80 SÖDERHAMN

Enhetschef

0270-750 77

Sjukgymnaster, arbetsterapeuter och

0270-750 72

rehabassistenter


Till topp

 

 

VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE

Björkbacka vård- och omsorgsboende
Besöksadress:
Svarvarvägen 122
826 75 LJUSNE
Faxnummer: 0270-766 60

Enhetschef

0270-755 59

Enhetschef

0270-743 90

Sjuksköterska

0270-754 32

Sjuksköterska

0270-755 60

Dygnet runt

0270-755 55

Kök

0270-755 61

Till topp

 

 

Enriset vård- och omsorgsboende
Besöksadress:
Enrisvägen 1 A-B
826 36 SÖDERHAMN
Faxnummer: 0270-756 62

Enhetschef

0270-756 55

Enhetschef

0270-756 24

Sjuksköterska

0270-756 61

Kök

0270-756 57

Personaltelefon

0270-756 52

Till topp

 

 

Kastanjen vård- och omsorgsboende
Besöksadress:
Nygatan 10
826 75 LJUSNE
Faxnummer: 0270-766 81

Enhetschef

0270-755 80

Sjuksköterska

0270-755 75

Kök

0270-755 92

Telefon efter kontorstid

0270-755 85

Till topp

 

 

Linden vård- och omsorgsboende
Besöksadress:
Stationshusvägen 2
826 67 BERGVIK
Faxnummer: 0270-733 71

Enhetschef

0270-733 73

Sjuksköterska

0270-733 76

Avdelning Aspen

0270-759 56

Avdelning Björken

0270-759 59

Avdelning Cedern

0270-756 79

Bergvikens Gruppbostad

0270-750 67

Ljusnans Gruppbostad

0270-733 78

Dygnet runt

0270-733 78

Kök

0270-733 79

Till topp

 

 

Eklunda vård- och omsorgsboende
Besöksadress:
Kyrkvägen 43 A
826 69 STRÅTJÄRA
Faxnummer: 0270-42 05 87

Enhetschef

0270-759 41

Sjuksköterska

0270-759 42

Dygnet runt

0270-759 40

Kök

0270-42 01 10

Till topp

 

 

Forsgården vård- och omsorgsboende
Besöksadress:
Kungsgården
826 94 NORRALA
Faxnummer: 0270-766 26

Enhetschef

0270-750 03

Sjuksköterska

0270-750 05

Avd. Gläntan

0270-754 55

Avd. Ängen

0270-754 57

Avd. Forsen

0270-754 54

Kök

0270-353 23

Till topp

 

 

Hedbacka vård- och omsorgsboende
Besöksadress:
Sockenvägen 29
826 61 SÖDERALA
Faxnummer: 0270-766 59

Enhetschef

0270-754 22

Enhetschef

0270-743 83

Sjuksköterska

0270-754 24

Sjuksköterska

0270-754 15

Avd. Konvaljen

0270-754 26

Avd. Gullvivan

0270-754 17

Avd. Linblomman

0270-754 16

Avd. Rosen

0270-757 62

Avd. Violen

0270-754 18

Avd. Syrenen

0270-754 21

Avd. Anemonen

0270-754 20

Kök

0270-28 75 75

Till topp

 

Åsgården vård- och omsorgsboende
Besöksadress:
Norra vägen 7
826 31 SÖDERHAMN
Faxnummer: 0270-752 08

Enhetschef  Backen

0270-756 25

Enhetschef Kullen, Höjden

0270-743 74

Enhetschef Terassen

0270-751 96

Sjuksköterska

0270-754 38

Avd. Backen 1

0270-754 47

Avd. Backen 2

0270-753 09

Avd. Kullen 1

0270-754 46

Avd. Kullen 2

0270-751 04

Avd. Höjden 1

0270-754 48

Avd. Höjden 2

0270-754 75

Avd. Terassen rum 1- 4

0270-754 41

Köket

0270-754 45

Till topp

 

 

Fejan korttidsvård
Besöksadress:
Nygatan 10
826 75 Ljusne
Faxnummer: 0270-766 58

Enhetschef

0270-756 20

Sjuksköterska

0270-756 29

Avd. rum 1-12

0270-756 19

Avd. rum 13-20

0270-758 30

Till topp

 

 

Terrassen korttidsvård
Besöksadress:
Norra Vägen 9
826 31 Söderham
Faxnummer: 0270-752 08

Enhetschef

0270-751 96

Sjuksköterska

0270-756 99

Avd. rum 8 - 11

0270-754 41

Till topp

 

 

FUNKTIONSHINDEROMSORG

LSS-handläggare
Besöksadress:
Västra Storgatan 16-18
826 80 SÖDERHAMN

Telefontid:

0270-750 00 Må - to 07.30 - 16.30, fr 07.30 - 16.00

Ansvarsområde

födda dag 1-7

Ansvarsområde

födda dag 8-15

Ansvarsområde

födda dag 16-23

Ansvarsområde

födda dag 24-31

Till topp


Personlig assistans
Besöksadress för enhetschefer:
Kyrkbacksgården
826 80 SÖDERHAMN

Enhetschefer

0270-750 73, 753 33

Till topp 

 

Grupp- och servicebostäder
Besöksadress för enhetschefer:
Kyrkbacksgården
826 80 SÖDERHAMN

Alen gruppbostad

 

Enhetschef

0270-756 60

Sjuksköterska

0270-758 16

Gruppbostad, Köpmangatan 14

0270-754 91

Till topp

 

 

Smeden gruppbostad

 

Enhetschef

0270-756 60

Sjuksköterska

0270-758 16

Gruppbostad, Åsbäcksgatan 45

0270-758 70

Till topp

 

 

Melonen servicebostad

 

Enhetschef

0270-756 60

Sjuksköterska

0270-758 16

Gruppbostad, Norralagatan 13 B

0270-758 67

Till topp

 

 

Skytten 1 gruppbostad

 

Enhetschef

0270-758 15

Sjuksköterska

0270-751 90

Gruppbostad, Pipgränd 25

0270-750 27

Till topp

 

 

Skytten 2 gruppbostad

 

Enhetschef

0270-758 15

Sjuksköterska

0270-751 90

Gruppbostad, Muskötgränd 5

0270-758 34

Till topp

 

 

Stugsund 1 gruppbostad

 

Enhetschef

0270-758 15

Sjuksköterska

0270-758 16

Gruppbostad, Skeppsgatan 3

0270-754 83

Till topp

 

 

Stugsund 2 gruppbostad

 

Enhetschef

0270-756 93

Sjuksköterska

0270-758 16

Gruppbostad, Brolinsvägen 10

0270-28 54 67

Till topp

 

 

Solsidan gruppbostad

 

Enhetschef

0270-756 93

Sjuksköterska

0270-751 90

Gruppbostad, S Marmaberget 25

0270-756 35

Till topp

 

 

Tallmossen gruppbostad

 

Enhetschef

0270-756 54

Sjuksköterska

0270-751 90

Gruppbostad, Mohed 350

0270-755 71

Till topp

 

 

Skogshöjden gruppbostad

 

Enhetschef

0270-756 54

Sjuksköterska

0270-751 90

Gruppbostad, Tallvägen 7

0270-756 87

Till topp

 

 

Norrberget servicebostad

 

Enhetschef

0270-754 03

Sjuksköterska

0270-751 90

Servicebostad, Norrberget 34

0270-758 66

Till topp

 

Balder enhet för korttidsvistelse

 

Enhetschef

0270-751 59

Enhet för Korttidsvistelse, Brolinsvägen 10

0270-758 69

Till topp

 

Boendestödspatrull

 

Enhetschef

0270-754 03

Grupplokal, Norrberget 34

0270-752 75

Boendekonsulent

0270-729 45

Till topp

 

 

SOCIALPSYKIATRI

Servicebostäder och gruppbostad
Besöksadress för enhetschef:
Norrberget 52
826 36 SÖDERHAMN

Nyplan servicebostad

 

Enhetschef

0270-751 47

Sjuksköterska

0270-756 59

Servicebostad, Postvägen 139

0270-729 56

Till topp

 

 

Tallbo servicebostad

 

Enhetschef

0270-751 47

Sjuksköterska

0270-756 59

Servicebostad, Norrberget 51

0270-754 80

Faxnummer: 0270-753 98

 

Till topp

 

 

Söderala gruppbostad

 

Enhetschef

0270-751 47

Sjuksköterska

0270-756 59

Gruppbostad, Sockenvägen 27

0270-758 35

Faxnummer:

 

Till topp

 

 

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Omvårdnadsförvaltningen

Besöksadress:
Västra Storgatan 16-18
826 80 SÖDERHAMN
Faxnummer: 0270-752 36

T.f. Förvaltningschef
Jessica Hellberg
0270-753 89
070-386 10 89

Granskad/Uppdaterad: 2018-12-03

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter