Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Nyhetsarkiv - Kommun och politik

 • 2018-04-22

  Senaste nytt om höga vattenflöden


  Nu smälter snö och is. I år är det ovanligt mycket snö i vårt område och det medför risk för höga vattenflöden som kan medföra allvarliga översvämningsproblem. Den här sidan uppdateras kontinuerligt med den senaste informationen om de höga vattenflödena i vårt område.

 • 2018-04-17

  Förhöjd risk för vårdflod och höga flöden


  Nu smälter snö och is. I år är det ovanligt mycket snö i vårt område och det medför risk för höga vattenflöden, beroende på hur snabbt snö och is smälter.  

 • 2018-01-09

  Beslut i kommunstyrelsen: Nya förutsättningar kan minska kommunens utgifter med 23 miljoner kronor


  Kommunfullmäktige beslutade under 2017 att drygt 30 miljoner ska användas för att anpassa och bygga om lokaler för att passa olika kommunala verksamheters krav och behov. Nu ger nya förutsättningar kommunen möjligheter till andra lösningar, vilket kan innebära minskade kostnader med cirka 20 miljoner kronor. En enig kommunstyrelse fattade beslut enligt tjänstemännens förslag. Nu går ärendet vidare till kommunfullmäktige för beslut.

 • 2018-01-03
  Kommunens officiella anslagstavla finns på soderhamn.se.

  Kommunens anslagstavla digital från 1 januari 2018


  Den nya kommunallagen innebär att kommunens officiella anslagstavla ska vara digital och finnas på kommunens webbplats.

 • 2017-12-15
  Pernilla Vosveld.

  25 år i tjänsten uppmärksammades med lunch och present


  Efter 25 år i Söderhamns kommun uppmärksammas medarbetare med festlunch och present. I år är det 40 personer som firar 25 år i Söderhamns kommun.

 • 2017-11-30

  Chefsbyten i kommunkoncernen


  Från och med 1 december byter näringslivschef Jan Brandberg roll i kommunen. Jan går till en tjänst som näringslivsutvecklare inom näringslivsenheten. Samtidigt tar Hans-Göran Karlsson, nu förvaltningschef för kultur- och samhällsserviceförvaltningen, över rollen som näringslivschef. Veronica Henriksson går in som tillförordnad förvaltningschef för Kultur- och samhällsserviceförvaltningen.

 • 2017-11-29

  Pågående projekt inom Central Baltic-programmet


  Söderhamns kommun deltar just nu i tre projekt som är finansierade genom Interreg Central Baltic-programmet. Projekten handlar om skärgården, miljö och pilgrimsled.

 • 2017-10-10

  Ekonomiskt underskott men i grunden en god ekonomi


  De tre nämnder som prognostiserar ekonomiska underskott för 2017 lämnade lägesrapporter och åtgärdsplaner till kommunstyrelsen den 10 oktober. Totalt ser kommunen ut att gå mot ett minusresultat på 76 miljoner kronor, om vi även räknar med pensioner och andra utgifter som finansieras av förra årets överskott. Omvårdnadsnämnden står för det största underskottet med 55 miljoner kronor. Många åtgärder pågår i aktuella nämnder för att vända den negativa trenden.

 • 2017-08-21
  Fruktskål

  Stenbacken ny leverantör av frukt genom banbrytande upphandling


  Stenbackens boende och arbetskooperativ blir kommunens nya leverantör av frukt till medarbetare från den 1 september 2017. De vann upphandlingen, tack vare nya rutiner där vi tar social hänsyn i upphandlingar.

 • 2017-07-13

  Medborgarundersökning 2017


  På uppdrag av Söderhamns kommun genomför Statistiska Centralbyrån (SCB) en medborgarundersökning under hösten 2017. Vi hoppas att du som slumpmässigt blir utvald till att besvara enkäten fångar tillfället och ger oss viktig feedback!


Söderhamns kommun


826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
info@soderhamn.se

Granskad/Uppdaterad: 2017-09-15

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter