Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Ekonomiskt underskott men i grunden en god ekonomi

De tre nämnder som prognostiserar ekonomiska underskott för 2017 lämnade lägesrapporter och åtgärdsplaner till kommunstyrelsen den 10 oktober. Totalt ser kommunen ut att gå mot ett minusresultat på 76 miljoner kronor, om vi även räknar med pensioner och andra utgifter som finansieras av förra årets överskott. Omvårdnadsnämnden står för det största underskottet med 55 miljoner kronor. Många åtgärder pågår i aktuella nämnder för att vända den negativa trenden.

I det prognosticerade resultatet på -76 miljoner ingår en inbetalning för framtida pensionskostnader med 34 miljoner, framtidssatsningar ur den sociala investeringsfonden för barn unga med 10 miljoner och arbetsmarknads-åtgärder med 5 miljoner. Dessa satsningar finansieras med förra årets överskott, men bokförs rent tekniskt som en kostnad 2017.

Kommunens verkliga resultat pekar därför mot cirka -27 miljoner, vilket också är bekymmersamt, men inte på samma nivå som -76 miljoner.

-Jag vill verkligen framhålla att Söderhamns kommun i grunden har en god ekonomi med stora tillgångar, men det är viktigt att nämnderna kommer in i de ekonomiska ramarna för att kunna återställa underskotten, säger Sven-Erik Lindestam (S).

Många åtgärder pågår

De nämnder som rapporterade det ekonomiska läget till kommunstyrelsen var: Arbetsmarknads- och socialnämnden som prognostiserar ett underskott på 16 miljoner kronor. Kultur- och samhällsservicenämnden som prognostiserar ett underskott på 8 miljoner kronor samt omvårdnadsnämnden som prognostiserar ett underskott på 55 miljoner kronor.

- Jag kan se att nämnderna arbetar intensivt med olika åtgärder och jag noterar att omvårdnadsnämnden, där de största underskottet finns, sedan en tid tillbaka har hittat rätt åtgärdsområden att arbeta vidare med, säger Sven-Erik Lindestam (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunens regler säger att normalt ska ett underskott återbetalas inom 1 år, men kommunfullmäktige kan ge nämnder längre tid.
- Med tanke på omvårdnadsnämndens stora underskott fattade kommun-styrelsen beslut om att föreslå kommunfullmäktige besluta att omvårdnads-nämnden ska få upp till tre år på sig att återställa sitt underskott, fortsätter Sven-Erik Lindestam (S).

De två största åtgärdsområdena inom omvårdnadsnämnden är omställningsarbetet från tidigare till nuvarande arbetstidsavtal samt effektiviseringar inom hemtjänst. Även inom arbetsmarknads- och socialnämnden och kultur- och samhällsservicenämnden är huvudfokus att se över förändrade arbetssätt och strukturer inom olika verksamheter.

Arbetsmarknads- och socialnämnden arbetar exempelvis med att minska antalet placeringar av barn och unga utanför kommungränsen. Kultur- och samhällsservicenämnden arbetar med effektiviseringar bland annat genom att minska driftskostnader på idrotts- och fritidsanläggningar.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2017-10-10

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter