Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Medborgarundersökning 2017

På uppdrag av Söderhamns kommun genomför Statistiska Centralbyrån (SCB) en medborgarundersökning under hösten 2017. Vi hoppas att du som slumpmässigt blir utvald till att besvara enkäten fångar tillfället och ger oss viktig feedback!

I mitten av augusti skickas ett brev ut till 1200 invånare i Söderhamn som med statistiska medtoder valts ut av SCB för att medverka i undersökningen. Medborgarundersökningen ger oss värdefull information om hur medborgarna i kommunen ser på den kommunala service vi erbjuder.

Om undersökningen

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. De betygsätter följande tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun

Enkäten kan besvaras antingen via en pappersenkät eller på webben.

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Den är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens medborgare ser på sin kommun.

Tidplan

Utsändning av förbrev med inloggningsuppgifter till webben

16-22 augusti

Utsändning av enkät

1-7 september

Utsändning med påminnelse

20-26 september

Utsändning med påminnelse med ny enkät

6-12 oktober

Sista dag för att skicka in enkäten med post

24 oktober

Datainsamling stänger samt sista dag för att besvara webbenkäten

27 oktober kl. 13.00

 

Kommunens resultat

Varje kommun som deltar får en egen analysrapport. I rapporten redovisas kommunens egna resultat, jämförelser med samtliga deltagande kommuner och med kommuner i olika storleksklasser.

För deltagande kommuner ger SCB:s medborgarundersökning intressanta jämförelsetal, till exempel om medborgarnas bedömning av hur kommunen sköter sina verksamheter och vilket inflytande de anser sig ha på kommunala beslut. För att underlätta jämförelser och benchmarking för deltagande kommuner är resultaten från undersökningarna tillgängliga i SCB:s statistikdatabas.

Medborgarundersökningen i statistikdatabasenlänk till annan webbplats

Till enkäten
Om du som privatperson blivit slumpmässigt utvald att tycka till om din kommun hittar du mer information och möjlighet att logga in till webbenkäten på denna sida:

Medborgarundersökningenlänk till annan webbplats

Kortadress (mer information om medborgarundersökningen): http://www.scb.se/medborgarundersokningen

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2017-08-16

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter