Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Säkerhet och krisberedskap

Översvämning

Kommunen bedriver ett aktivt säkerhetsarbete för att undanröja risker och minimera konsekvenserna vid extraordinära händelser.

Det finns en övergripande krisledningsplan och kriskommunikationsplan för hela kommunen. Det finns också delplaner för förvaltningar och bolag. I planerna ingår instruktioner för ledning, kommunikation och samordning, med tydliga rutiner för en krissituation.

Söderhamns kommun gör risk- och sårbarhetsanalyser, för att hålla hög beredskap och säkerhet - både för normal verksamhet och vid extraordinära händelser. Vi tittar på vilka risker som finns, vad som kan hända och vad som kan bli konsekvenserna.

Säkerhetsarbetet vid normal verksamhet är inriktat på att förhindra störningar, olyckor och skador. Om kriser, större olyckor eller extraordinära händelser ändå inträffar finns planer för hur dessa ska hanteras.

Med en extraordinär händelse avses en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning och kräver skyndsamma insatser av kommunen.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Räddningstjänsten

Kommunalförbundet södra Hälsingland (KFSH)
821 80 Söderhamn

Tel 0270-54 00 00
Fax: 0270-158 35
info@kfsh.se
www.kfsh.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beredskapssamordnare

Finns hos KFSHlänk till annan webbplats

113 13 - Större olyckor

När du vill få eller lämna information vid större olycka, kris eller sjukdomsutbrott. www.11313.selänk till annan webbplats

Granskad/Uppdaterad: 2019-01-15

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter