Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Projektet Företagande på lika villkor

Projektet ”Företagande på lika villkor” riktar sig till nyanlända personer som vill driva egen rörelse. Söderhamns kommun är projektägare och tillsammans med Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner erbjuder Faxepark - Söderhamns arena för innovativ tillväxt, ökad rådgivning, stöd och vägledning i företagsfrågor.
#foretagandepalikavillkor

Företagande på lika villkor

Entreprenörer har olika behov och vill ha personlig hjälp. Interaction Institutefor Social Change | Artist: Angus Maguire

Projektet pågår till 2019 i samarbete med ett antal partners och medfinansiärer varav Tillväxtverket är den största. Skillnaden jämfört med tidigare insatser för nyföretagare är mer aktiviteter, utbildningar och handledning.

Målsättningen är att tillsammans få minst fyrtio personer att starta nya verksamheter innan december 2019. I målgruppen finns flera hundra personer som får möjlighet att delta och påbörja sin resa för att en dag kanske välja att bli företagare.

Målgruppen i projektet är tydlig med personer som kommit till Sverige med skyddsskäl och finns med i Arbetsförmedlingens etableringsdel

Målgruppen i projektet är tydlig med personer som kommit till Sverige med skyddsskäl och finns med i Arbetsförmedlingens etableringsdel

Projektets målgrupp är tydlig - personer som kommit till Sverige med skyddsskäl och som finns med i Arbetsförmedlingens etableringsdel. Projektets aktiviteter styrs av behoven och kommunen får till exempel möjlighet att genomföra flertalet utbildningar, tematräffar och aktiviteter till vilka medborgare i Söderhamn bjuds in. Eftersom potensiella företagare finns bland allmänheten är det viktigt att bjuda in brett.

Steven Pettersson, projektledare

Steven Pettersson, projektledare

-Vi har hittills fokuserat på 750 inskrivna personer på Arbetsförmedlingen. Vi skickade personliga brev på olika språk och höll möten löpande. Ett snabbt och bra sätt att nå många. Individuell grupprådgivning, utbildningen "Starta Eget" (på lätt svenska) samt kommunens ordinarie Nyförtagarutbildning, har hittills resulterat i att 40-talet personer deltagit i projektet.

- Vi har informerat om hur att köpa, starta eller bli franchisetagare.

- Vi har också haft inspirationskvällar på Faxepark där tre nystartade företagare med utländsk bakgrund presenterade sitt företag. De poängterade vikten av god handledning och stöd vilket de fått via Faxepark och Nyföretagarcentrum. Vi planerar fler träffar av den här typen.

- Flera entreprenörer har kommit direkt från handläggare på Arbets-förmedlingen vilken numer uppfattar företagande som en kompetens. Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen i Söderhamn, CFL, Söderhamns kommun och de företagsfrämjande aktörerna fungerar smidigt.

- Tidigare i år genomfördes utbildningen Starta företag i Sverige - på lätt svenska. En utbildning Almi Företagspartner ansvarade för. Tre har redan hunnit starta och ytterligare sju beräknas starta under 2018. Ett bra resultat.

- Vi ser behov av mindre grupper med olika affärsinriktningar för att lättare och bättre kunna hjälpa med affärsidéer. Till exempel inom export och import, lantbruk, webb-teknik samt en grupp för specifikt affärskvinnor.

- Faxepark är och ska vara en naturlig mötesplats för mångfacetterade entreprenörer och de stödjande aktörerna.

Vi använder hashtagen #foretagandepalikavillkor

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Ytterligare kontaktuppgifter

Relaterad information

Blanketter och broschyrer

Granskad/Uppdaterad: 2018-06-29

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter