Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Fakta om PCB

PCB, polyklorerade bifenyler, är ett konstgjort ämne och ett av de farligaste miljögifter vi känner till. Förkortningen PCB står för polyklorerade bifenyler vilket är två sammanlänkade bensenringar där en eller flera väteatomer bytts ut till kloratomer.

PCB har använts i en rad olika produkter, som transformatorer, kondensatorer, bottenfärg för båtar, hydrauloljesystem, förseglingsmassor i isolerglas och som mjukgörare i plaster och fogmassor.
I mitten av 1960-talet upptäcktes att PCB spridits till naturen och på 1970-talet förbjöds ämnet i Sverige. I vissa varor och i andra länder tilläts PCB fram till 1980-talet.

PCB är inte ett ämne utan en grupp om 209 svårnedbrytbara organiska klorföreningar som började framställas och användas på 1930-talet. Det gemensamma är den kemiska grundstrukturen med två sammanlänkade bensenringar där en eller flera väteatomer bytts ut till kloratomer. Förenklat kan sägas att ju fler kloratomer desto mer "tröga" och stabila är ämnena. Giftigheten för djur och människor ökar med antalet kloratomer. Kemiskt påminner PCB om dioxiner vilka också tillhör gruppen de farligaste miljögifterna vi känner till.

PCB och effekter på miljö och hälsa

Ämnets struktur är väldigt stabil och bryts ned långsamt när det kommer ut i miljön. PCB kan lagras i feta vävnader och halterna ökar ju längre upp i näringskedjan det kommer. Under 60-talet hittades PCB i miljön för första gången och kopplades samman med kraftiga störningar på vissa rovdjur, t.ex. utter, säl och havsörn. PCB kan hos både djur och människor ge upphov till bl.a. försvagat immunförsvar, minskad fertilitet och påverkan på det centrala nervsystemet.
Läs mer om effekter på miljö och hälsa

Var finns PCB?

PCB användes för olika tillämpningar i byggsektorn under tiden 1956-1973. Det användes som mjukgörare i fogmassor, i förseglingsmassan i isolerglas och i golvmassor (särskilt till halkskyddade golv, acrydurgolv). Det användes också i kondensatorer och elkablar. Arochlor, Chlophen och Kanechlor är exempel på varunamn som ger en fingervisning om att PCB finns närvarande.
Var finns PCB? Läs mer här.länk till annan webbplats

Bygg- och miljöförvaltningen

Kungsgatan 6

Tel 0270-750 00
Fax 0270-752 25
E-post Bygg och miljö 

Handläggarnas telefontid: vardagar kl 8.00 - 9.30

Granskad/Uppdaterad: 2019-01-09

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter