Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Nyhetsarkiv

 • 2014-08-28

  Värdighetsgarantier i omsorg för äldre och funktionshindrade


  All personal ska arbeta så att du kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. I en nationell värdegrund för äldreomsorg betonas särskilt vikten av möjlighet till integritet, delaktighet, självbestämmande och individanpassning.

 • 2014-08-27
  VMA direkt i din telefon från 1 september 2014

  VMA- Viktigt Meddelande till Allmänheten


  Snabbare varning - ökad trygghet. Nu kan du få krisvarningar direkt i din hemtelefon.

 • 2014-08-26
  Johanna Myllymäki delar ut diplom till UF-läraren Anders Ramstrand.

  Välbesökt fullmäktige


  Sista kommunfullmäktige innan valet den 14 september lockade ovanligt många åhörare. De flesta hade kommit för att delta i punkten om tematiskt tillägg till översiktsplan - tema vindkraft. Det ärendet återremitterades.

 • 2014-08-25

  Utökad budget för två nämnder


  Kommunen tillför 12 miljoner kronor vardera till socialnämnden och omvårdnadsnämnden. Båda nämnderna har minskat underskotten något under sommaren, men situationen är fortsatt tuff.

 • 2014-08-25
  Söderhamns kommunfullmäktige

  Nya rutiner för politikerna


  Söderhamn får ett arvoderat oppositionsråd och inget partistöd till tomma stolar. Kommunfullmäktige har beslutat i flera ärenden som rör fullmäktiges arbete och ekonomisk ersättning.

 • 2014-08-25

  Gemensamma utgångspunkter för beroendevård


  Söderhamns kommun ställer sig bakom dokumentet "Gemensamma utgångspunkter - Riskbruk, missbruk och beroendevård för vuxna över 18 år i Gävleborgs län". Med gemensamma utgångspunkter för arbetet vill landstinget och länets kommuner visa det gemensamma åtagandet och ge vägledning för arbetet.

 • 2014-08-25
  Gymnasieelev och lärare

  Ja till utbildningsförbund


  Kommunfullmäktige har beslutat ingå som medlem i kommunalförbundet Hälsinglands utbildningsförbund. Bollnäs kommun har fattat motsvarande beslut. Nu bildas förbundet.

 • 2014-08-21
  Buss

  Bättre pendlartrafik 2014


  Från den 17 augusti 2014 blir det lättare att resa till och från Söderhamn för dig som pendlar till studier, jobb eller fritidsintressen.

 • 2014-08-07
  ordförandeklubba

  Beslut i kommunstyrelsen 7 augusti


  Här presenteras beslut i urval från kommunstyrelsens sammanträde den 7 augusti 2014. Många av de beslut som fattas i kommunstyrelsen går till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut, då redovisas de efter fullmäktiges sammanträde.RRS-flöde

Granskad/Uppdaterad: 2017-05-18

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter