Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Stöd till familjen

Behovet av råd, stöd och hjälp kan se olika ut i olika situationer. Därför former av stöd och verksamheter som riktar sig till familjer.

Vi erbjuder stöd och vägledning för barn, unga och familjer. Inga frågor är för stora eller små, och det är oftast bra att ta en tidig kontakt för att få hjälp.
Vi vill hjälpa er att hitta vägen som går framåt, även om den kan upplevas som krokig.

Vissa stödinsatser är öppna för alla och kräver inte någon ansökan eller beslut från kommunens sida. Andra kräver att det sker en utredning och att en socialsekreterare fattar ett beslut om att man får ta del av insatsen/verksamheten.

Föräldrar kan bl a få hjälp i form av:

Mötesplats - Familjecentral

En mötesplats för familjer med barn 0-5 år och gravida; Barnmorskemottagning, Barnhälsovård, förebyggande individ och familjeomsorg och Öppna förskolan.

Rådgivning

Rådgivning per telefon och vid besök.

Samarbetssamtal

Föräldrar försöker under sakkunnig ledning uppnå enighet hur samarbete runt barnet skall fungera.

Avtal

Föräldrar som är överens kan skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge som blir  juridiskt bindande efter socialnämndens godkännande.

Vi som jobbar med stöd till familjer har tystnadsplikt och all kontakt är kostnadsfri.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Granskad/Uppdaterad: 2018-04-11

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter