Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Information till utförare inom kundval hemtjänst

Söderhamns kommun välkomnar små och stora företag att ansöka om att bli godkänd utförare av omvårdnads- och serviceinsatser inom kundval i hemtjänsten, enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV).

Kundval för insatser inom hemtjänst

In­satser inom hemtjänsten beviljas genom biståndsbeslut i enlighet med social­tjänstlagen, för personer som behöver hjälp och stöd i sitt hem. 

Du kan ansöka om att bli leverantör för att utföra något av följande:

 • endast serviceinsats (tvätt och städ)
 • endast omvårdnad (alla insatser inom omvårdnad)
 • både service och omvårdnad

hos hemtjänstkunder i ordinärt boende. Som utförare erbjuder du dina tjänster i hela Söderhamns kommun.

I dagsläget har Söderhamns kommun ungefär 540 kunder fördelat på ca 18 000 insatstimmar per månad.

Insatser inom utökat kundval 2018

Vi inför utökat kundval, för både omvårdnad och service inom hemtjänst. Som utförare kan du bli tillgänglig för kund tidigast den 1 maj 2018, inom följande insatser som utförs kl 07.00-22.00 (insatser nattetid kommer fortsatt att utföras av Söderhamns kommun):

 • Personlig omvårdnad (t ex av- och påklädning, personlig hygien)
 • Serviceinsatser (tvätt och städ)
 • Hjälp och stöd att upprätthålla meningsfulla aktiviteter
 • Hjälp och stöd vid måltider
 • Hälso- och sjukvårdsinsatser av medarbetare inom omvårdnad efter delegation/instruktion från arbetsterapeut eller sjuksköterska
 • Promenader och ledsagning till exempel till sjukhus, hälsocentral, sociala aktiviteter, fritidsaktiviteter
 • Avlösning i hemmet

Kunder kommer att kunna välja olika utförare för omvårdnad och/eller service, men inte dela upp insatserna inom omvårdnad respektive service på flera utövare.

Så ansöker du om att bli utförare

 1. Kontrollera att ditt företag uppfyller alla krav i förfrågningsunderlaget.
 2. Skicka in en fullständig ansökan elektroniskt via Kommers.
  Ansök senast den 1 februari årligen för avtalsstart 1 maj.
  Ansök senast den 1 september årligen för avtalsstart 1 december.
 3. Söderhamns kommun beslutar om godkännande. Du får besked elektroniskt inom tre månader.

Demografi

Vår kommun har cirka 25 000 invånare, varav hälften bor i centralorten. Antalet kunder 2017 är ungefär 540 personer, som tillsammans omfattar insatser på cirka 18 000 timmar per månad.

Ersättning för insatser

Söderhamns kommun har ett system för schablonersättning, för insatser inom hemtjänsten via kommunal eller privat utförare. Det är olika belopp för insatser inom service eller omvårdnad, och om insatsen sker i tätort eller landsbygd. Mer information finns i förfrågningsunderlaget.

Villkor och krav för godkännande

Kommunen har vissa krav på dig som genom LOV (Lag om valfrihetssystem) vill blir utförare av serviceinsatser inom hemtjänsten. Våra krav hittar du i förfrågningsunderlaget.

Lagen om valfrihetssystem (LOV)

Lagen om valfrihetssystem (LOV) fungerar som ett frivilligt verktyg för kommuner och landsting som vill erbjuda kundval för utförare av vård- och omsorgstjänster.

Lagen bygger på att det inte är någon priskonkurrens mellan utförare. Kunden får möjlighet att själv välja vilken utförare hen vill ha.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Kontakt

LOV-gruppen
Camilla Furuström
0270-750 62
lovsamordnare@soderhamn.se

Upphandling/ förfrågningsunderlag

Du kan läsa underlaget i Inköp Gävleborgs databas eller i en pdf-fil:

- Förfrågningsunderlag utförare Kommers Inköp Gävleborglänk till annan webbplats (Upphandling 7179)länk till annan webbplats

- Förfrågningsunderlag utförare, pdf-filPDF (pdf, 320.1 kB)

Bilagor till förfrågningsunderlag
1. Insatslista och ersättningPDF (pdf, 157.4 kB)

2. Geografiskt arbetsområdePDF (pdf, 161 kB)

3. Omvårdnadsnämndens syfte och verksamhetsidéPDF (pdf, 58 kB)

4. Omvårdnad 2.0 (folder)PDF (pdf, 4.6 MB)

5. Kravspecifikation teknisk utrustningWord (word, 74 kB)

6. Ledningssystem systematiskt kvalitetsarbeteWord (word, 88.5 kB)

7. DokumentationWord (word, 77 kB)

8. MiljökravWord (word, 75 kB)

9. VärdighetsgarantierPDF (pdf, 673.5 kB)

10. Vård- och omsorgscolegeWord (word, 84.9 kB)

11. LOV kundval (folder)PDF (pdf, 2.7 MB)

Alla bilagor som rar-filrar-komprimerad fil (rar-komprimerad fil, 7.8 MB)

Granskad/Uppdaterad: 2018-04-13

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter