Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Händer hjälper äldre person

Nu kör Hemtjänst Linden 2 sitt nya arbetssätt

Nu är hemtjänst Linden 2 igång med sitt nya arbetssätt. Schemat ger mer kontinuitet för brukaren och mindre restid.

- Det har varit en väldigt utvecklande process. Vi har fått större självkännedom och verktyg att planera vårt eget arbete. Och en bild av hur många aktörer som faktiskt finns runt en person med hemtjänst, berättar Helena Linder, undersköterska i hemtjänst Linden 2.

Under åtta veckor har gruppen lyfts ut från ordinarie verksamhet för att kartlägga, analysera och förändra sitt arbetssätt. 

- Det behövs tid. Inte minst för att hinna smälta allt och ändra sitt eget tankesätt, förutom allt praktiskt arbete i förändringen, menar kommunens verksamhetsutvecklare Ann-Berit Botngård som lett processen. 

Kartläggning och analys

Medarbetarna i Linden 2 har kartlagt, analyserat och skapat en bättre planering. Gruppen har intervjuat brukarna själva och olika aktörer. Planerare, bistånds­handläggare, handläggare, matdistribution, nattpatrull, rehabilitering och undersköterskor är några av alla roller som omger en person med hemtjänst.  

Genom intervjuerna har gruppen sett vilka delar som påverkar deras arbete och vilka problem som måste lösas. En del har gruppen kunnat lösa själva, annat behöver lyftas till politisk nivå för beslut.

Kontinuiteten viktigast för brukarna

Intervjuerna har visat klart och tydligt vad som är viktigast för brukarna:

- Kontinuiteten är det viktigaste. Att det kommer samma medarbetare från oss, som personen har en relation till. Det är lätt att tro att klockslag är jätteviktiga, men de flesta är beredda att rucka på tider om de vet att det är rätt medarbetare som kommer, menar Helena Linder.

Kontinuitet är grunden för det nya arbetssättet. Medarbetarna schemaläggs i par, där två personer servar samma brukare. I första hand möter brukaren sin egen kontaktman bland medarbetarna, eller den andra i paret. Arbetsgruppen kommer bara att arbeta med sina brukare i Linden, Väster 2 (inte hela hemtjänstområdet).

Både brukare och medarbetare vinner på det nya arbetssättet. Genom att samma personer träffar sina brukare och att det blir mindre restid skapas bättre förutsättningar för arbetet och för att alla ska känna sig trygga, nöjda och må bra.

Förändringsarbete och uppföljning

Nu är gruppen ute i arbete igen. Brukarna är glatt överraskade över att det är samma personer som tar de olika besöken, det skapar trygghet.

- Det har varit en fantastisk resa. Nu hänger mycket på oss, men vi har fått mycket större frihet att lägga upp vårt arbete. Vi hoppas att alla hemtjänstgrupper får genomföra samma förändring, säger Helena Linder.

En del i förändringsarbetet är att medarbetarna lyfter företeelser som de själva inte kan besluta om.

En annan del är att följa hur förändringarna slår i praktiken. Att mäta brukarnöjdhet, sjukfrånvaro och kostnader för vikarier och bilkörning, för att se att det sker positiva förändringar. 

Verksamhetsutvecklaren Ann-Berit Botngård kommer att sammanfatta försöksverksamheten i en rapport. Tanken är att utveckla en metod som kan användas för olika verksamheter som vill förändra sitt arbetssätt och tydligare arbeta med kvalitet utifrån medborgarens fokus. I januari kör Ann-Berit Botngård igång arbetet med nästa gäng på Linden.

Resan mot bättre kvalitet och ökad kundnöjdhet har bara börjat.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2017-03-23

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter