Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Foto: Ung Omsorg

Ung omsorg ger guldkant

Projektet Ung Omsorg förlängs tack vare medel ur den sociala investeringsfonden. I projektet arbetar skolungdomar med sociala aktiviteter för dig som är äldre och bor på vård-och omsorgsboende.

Ung Omsorg ger en ingång till arbetslivet och skapar intresse för en bransch med stora rekryteringsbehov. Genom Ung Omsorg kommer skolungdomar till vård-och omsorgsboenden på helger, för att erbjuda sociala aktiviteter. Projektet startade i december 2016 och kan tack vare finansiering ur sociala investeringsfonden fortsätta ända till november 2018. 

Arvid Morin är en av grundarna till Ung Omsorg. Han har skrivit en rapport om arbetet i Söderhamn, som presenterades för omvårdnadsnämnden inför ansökan ur den sociala investeringsfonden.

- Det märks från alla inblandade att verksamheten är omtyckt. Vi har överlag bara hört positiva reaktioner från de äldre och medarbetare på äldreboendena. Och våra ungdomar har verkligen gillat sitt första extrajobb, säger Arvid Morin.

Rapporten visar att två av tre deltagande ungdomar fått en bättre bild av äldreomsorgen. Det är viktigt.

- Äldreomsorgen står inför stora utmaningar framöver. Vi hoppas att vi kan vara en del av lösningen för att hitta fler engagerade medarbetare, menar Arvid Morin. 

Ung Omsorg i Söderhamn

Ung Omsorg arbetar på sex vård- och omsorgsboenden i Söderhamn, för att skapa möten mellan generationer. Aktiviteterna ger möjlighet till social samvaro under lättsamma former. Arbetsteamet lägger upp programmet, utifrån organisationens aktivitetsguide.

- Vi har varit på flera olika avdelningar och provat oss fram till vilka aktiviteter som passar bra. Känslan i teamet blir bättre och bättre då alla nu har blivit
bekanta med varandra, berättar Dilbaha Hussein som är en av teamledarna för den ungdomsgrupp som besöker Åsgården.

På Enriset arbetar två grupper. Där har arbetet också utvecklats och anpassats efter hand, så att grupperna kommer varsin dag lördag och söndag, och att gruppen även börjat arbeta med äldre med demenssjukdom. 

Alla ungdomar går igenom en genuin anställningsprocess, med utbildning om till exempel åldrande och demens. Ung Omsorg brukar även bjuda in någon som berättar om lokala förhållanden på ett boende.

Ett långsiktigt syfte med Ung Omsorg är att öka intresset för äldreomsorgen, där det finns ett stort rekryteringsbehov. De som arbetar i projektet är i högstadie- och gymnasieålder. De kan senare söka jobb som vikarier på ett boende under sin utbildning, och kanske väljer de att vidareutbilda sig inom omvårdnad.

Söderhamns kommun har även uppmanat Ung Omsorg Sverige AB att verka för inkludering, och rekrytera ungdomar med både svensk och utländsk bakgrund.

Sociala investeringsfonden

Kommunstyrelsen har beviljat omvårdnadsnämnden 1 820 000 kr för Ung Omsorg, ur den sociala investeringsfonden (kommunens eget kapital).

Grundtanken med den sociala investeringsfonden är att arbeta förebyggande , något som både gynnar den enskilda människan och minskar risken för mer omfattande insatser längre fram.

Den sociala investerings­fonden stimulerar till att tänka annorlunda, samarbeta gränsöverskridande och utveckla nya arbetssätt, för att inkludera barn, unga och vuxna som hamnat i utanförskap.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2017-10-13

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter