Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Brukarundersökning - du kan svara via din mobil

Vad tycker medborgare om servicen inom socialtjänsten?

För oss är det mycket viktigt att få veta hur våra tjänster och vår service uppfattas av dem vi är till för. Under perioden 10 september-31 oktober genomför Arbetsmarknads- och socialförvaltningen en brukarundersökning.

Undersökningen vänder sig till dig som är i kontakt med någon av följande verksamheter:

  • Familjeenheten
  • Barn och unga
  • Vuxenenheten
  • Försörjningsenheten

De personer som har möjlighet att besvara undersökningen
kommer att få ett meddelande via SMS eller e-post. Vid ett möte med
socialsekreterare får berörda personer veta mer om undersökningen och hur det går till att besvara frågorna som kommer via en webbenkät.

Ett led i kvalitetsarbetet

- Att genomföra en brukarundersökning är ett av flera arbetssätt som används
för att ta reda på vad som fungerar bra i verksamheten och vad som eventuellt
behöver utvecklas. Det här är en del av det löpande kvalitetsarbete som vi
jobbar med inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, säger Lena Wetterlind, förvaltningschef.

Undersökningen är utvecklad av Sveriges kommuner och
landsting (SKL) tillsammans med Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Den används i hela Sverige och blir därmed också ett verktyg som kan användas för jämförelser med andra kommuner.

- Vi har genomfört undersökningar inom våra verksamheter tidigare, men detta är första gången vi använder oss av SKLs undersökning. Förutom
att vi får respons på vår verksamhet så är det ett stort plus att vi nu även
kan göra jämförelser med andra kommuner som deltagit i undersökningen, säger Jessica Stenberg, kvalitetsutvecklare.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ett gott exempel

Ett av SKLs många uppdrag är att inspirerar kommuner och landsting till att jobba systematiskt med kvalitetsarbete för att utveckla och förbättra sina verksamheter. Här har Söderhamns kommun lyfts fram som ett gott
exempel genom Arbetsmarknads- och socialförvaltningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

SKLs webbplats Uppföljningsguiden
Se under rubriken "Se hur andra gör"länk till annan webbplats

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Granskad/Uppdaterad: 2018-09-28

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter