Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Ta ett uppdrag

Vill du engagera dig och hjälpa andra människor? Det finns behov av personer och familjer som kan göra en insats genom att ge stöd och hjälp. Din insats behövs! Här kan du läsa om olika sätt att engagera dig.

Familjehem - vuxen och barn

Familjehem och kontakfamilj för barn och ungdomar

Du som är vuxen och har en stabil livssituation kan göra en insats genom att erbjuda din hjälp till ett barn, antingen som familjehem eller kontaktperson/kontaktfamilj.
Anmäl intresse attt bli familjehem och kontaktfamilj

Kompisar Kontaktperson/fritidskompis

Kontaktperson/fritidskompis

Som kontaktperson och fritidskompis är du en medmänniska som kan lyssna och peppa för att stödja individens egen utveckling. Tillsammans tar ni er ut i samhället och gör saker.
Kontaktperson/fritidskompis

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Om en ungdom under 18 år inte har några föräldrar eller om de är förhindrade att utöva vårdnaden ska tingsrätten utse någon annan till vårdnadshavare och förmyndare, det kallas särskilt förordnad vårdnadshavare. En särskilt förordnad vårdnadshavare träder in i föräldrarnas ställe och ansvarar för barnets personliga förhållanden till dess barnet är 18 år. Det innebär att hjälpa till i kontakt med skola, sjukvård, myndigheter och att fatta beslut för barnets bästa.
Särskilt förordnad vårdnadshavare

God man

God man eller förvaltare

Som god man eller förvaltare är du en representant för de som inte själva kan föra sin talan. Det kan till exempel handla om att betala räkningar, ansöka om bostadstillägg, ordna kontaktperson med mera.
Bli god man eller förvaltare

Granskad/Uppdaterad: 2018-05-25

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter