Nämnder

Kommunens nämnder, inklusive kommunstyrelsen, är politiskt tillsatta. För att sköta den dagliga verksamheten har alla nämnder utom valnämnden en egen förvaltning.

Nämnderna beslutar i frågor som rör den egna förvaltningen. Nämnderna bereder även fullmäktigeärenden inom sitt ansvarsområde och verkställer kommunfullmäktiges beslut.

Här hittas de olika reglementen, styrdokument och bestämmelser som är gemensamma för det politiska arbetet i Söderhamns kommun (länkar till PDF-filer).

 

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 juni 2019
Kommun och politik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamn Kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn