Hemtjänstinsatser, avgifter

Här hittar du vilka avgifter som gäller för hemtjänstinsatser som omvårdnad, hemsjukvård, boservice, korttidsvård, dagverksamhet och matdistribution.

Avgifter för omvårdnad

Omvårdnadsinsatser kan vara hjälp med personlig hygien, dusch, hjälp vid måltider, tillsyn, förflyttning, med mera.

Din handläggare fastställer tidsåtgång för hjälpen i fyra nivåer. Den sammanlagda omvårdnadsavgiften fastställs utifrån beviljade insatser.

2019 är maximal omvårdnadsavgift (inklusive boservice) 2 089 kr per månad.

 

Avgifter för omvårdnad

Nivå

Timmar/månad

Avgift

1.

1-10 timmar

250 kronor

2.

11-20 timmar

500 kronor

3.

21-50 timmar

700 kronor

4.

51- timmar

1 000 kronor

Avgiften för hemsjukvård är 300 kr/månad.

Avgiften ingår i maxtaxan för äldreomsorg och kan reduceras om avgiftsutrymmet bedöms vara mindre än 300 kr/mån.

Du får ett individuellt avgiftsbeslut där avgifter, inkomstuppgifter och förbehållsbeloppet framgår.

Avgift för boservice inom hemtjänst

Inköp

Varannan vecka

100 kronor

Varje vecka

200 kronor

 

Tvätt och klädvård

Var 4:e vecka

150 kronor

Var 3:e vecka

200 kronor

Varannan vecka

300 kronor

Varje vecka

400 kronor

 

Städning var tredje vecka

1-2 rum och kök

350 kronor

3 rum och kök

400 kronor

4 rum och kök

450 kronor

Kostnad för larmet: 200 kronor. Installationsavgift 250 kronor.

Läs mer här: Trygghetslarm

Kostnad: 200 kronor plus 47 kronor/matportion.

Förbehållsbeloppet ökar med 24 kr/portion vid matdistribution.

Mer infomation om matdistribution.

Omvårdnadsavgiften för korttidsvård är 58 kr/dygn.
För mat tillkommer 104 kr/dag.
Förbehållsbeloppet ökar med 38 kr/dag under korttidsvård.

Mer om korttidsvård.

Om båda personerna i ett hushåll har hjälpinsatser, erhåller ni varsitt biståndsbeslut och avgiften beräknas individuellt.

Om ni är gifta eller registrerade partners beräknas underlaget för avgiften per person på hälften av den gemensamma inkomsten.

För övriga sammanboende beräknas underlaget för avgiften på din egen inkomst.

Om du önskar kan avgiften fastställas utan att vi hämtar in inkomstuppgifter, du kan fylla i en blankett som du får via kundtjänst.

Då sker ingen beräkning om eventuell rätt till reducering av avgiften.

Omvårdnadsavgiften för dagverksamhet vid Klockarbo är 33 kr/dag.
För mat (frukost + lunch) tillkommer 62 kr/dag.
Förbehållsbeloppet ökar med 26 kr/dag under vistelsen vid Klockarbo.
Kostnad för resor till och från dagverksamhet 26 kr/dag likställs med X-trafiks månadstaxa för en zon och fördelas per dag.

Läs mer: Klockarbos dagverksamhet

Med förbehållsbelopp menas det ekonomiska utrymme du ska få behålla för att klara dina levnadsomkostnader utöver hyra och omvårdnadsavgifter (t ex måltider, kläder, hygien, möbler, hushållsel, hälso- och sjukvård mm).

Förbehållsbelopp för hemtjänst 2019

1. Förbehållsbeloppet är 5 249 kr/månad för ensamstående över 65 år.

2. Förbehållsbeloppet är 4 435 kr/person för sammanboende över 65 år.

3. För personer under 65 år ökas förbehållsbeloppet med 525 kr.

Om ditt ekonomiska utrymmet inte uppgår till det aktuella förbehållsbeloppet, ska vi reducera din omvårdnadsavgift.

Matkostnader ska betalas inom förbehållsbeloppet. Förbehållsbeloppet är därför uppräknat för att du som har matdistribution, bor på korttidsboende eller vistas på Klockarbo dagverksamhet ska kunna betala sin matavgift.

Det är möjligt att individuellt begära en utökning av förbehållsbeloppet för varaktiga, fördyrade levnadsomkostnader (t ex god man). Fyll i en ansökan som lämnas till omvårdnadsnämndens arbetsutskott för beslut.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 juni 2019
Omsorg och stöd

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270-750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Avgiftshandläggare

Anna-Lena Rudebark
Tel 0270-756 56
E-post

Susanne Brändt
Tel 0270-756 56
E-post

Kontakt Söderhamn Kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn