Avgifter i vård- och omsorgsboenden

Omvårdnadsavgiften för stödinsatser på vård- och omsorgsboenden baseras på biståndsbeslutet din handläggare fattat och vilken hjälp du är beviljad per månad.

Här nedan kan du läsa mer om stödinsatser och avgifter.

Avgiftstaxan för omvårdnadsinsatser är uppdelad i två nivåer beroende på hur många timmar du har behov av omvårdnad.

Den sammanlagda omvårdnads­av­giften fastställs utifrån dina beviljade insatser. För 2019 är den maximala omvårdnadsavgiften (inkl boservice) 2 089 kr per månad.

Avgifter för omvårdnad

Timmar/månad

Avgift

21-50 timmar

750 kronor

51- timmar

1 000 kronor

Avgifter för tvätt och klädvård

Tvätt och klädvård

200 kronor

Matabonnemang

Matabonnemang

3 120 kronor

Städning var tredje vecka

1-2 rum och kök

350 kronor

3 rum och kök

400 kronor

Avgiften för hemsjukvård är 300 kr/månad.

Avgiften ingår i maxtaxan för äldreomsorg och kan reduceras, om ditt utrymme för att betala avgiften bedöms vara mindre.

Du får ett individuellt beslut där avgifter, inkomstuppgifter och förbehållsbelopp framgår.

Om båda personerna har hjälpinsatser får var och en ett eget biståndsbeslut. Även avgiften beräknas separat för var och en.

För gifta och registrerade partners beräknas underlaget för avgiften på hälften av den gemensamma inkomsten per person.

För övriga sammanboende beräknas underlaget för avgiften på din egen inkomst.

Vid sjukhusvistelse gör vi avdrag från 1:a dagen på omvårdnadsavgift och matabonnemang.

Vid annan frånvaro gör vi avdrag från och med 8:e dagen.

Med förbehållsbelopp menas ett ekonomiskt utrymme som varje person ska få behålla för sina levnadsomkostnader utöver hyra och omvårdnadsavgifter
(t ex måltider, kläder, hygien, möbler, hushållsel, hälso- och sjukvård m m).

Förbehållsbelopp i vård- och omsorgsboende 2019

  • Förbehållsbeloppet för ensamstående: 6 049 kr/mån
  • Förbehållsbelopp för tvåpersonshushåll (makar/sambo):
    5 285 kr/ person och månad
  • För personer under 65 år ökas förbehållsbeloppet med 525 kr.

Om ditt ekonomiska utrymme inte uppgår till aktuellt förbehållsbelopp, ska vi minska omvårdnadsavgiften. Matabonnemanget ska betalas inom förbehållsbeloppet. Förbehållsbeloppet i vård- och omsorgsboende är därför uppräknat för att du som bor här ska kunna betala matabonnemanget.

Det är möjligt att individuellt begära en utökning av förbehållsbeloppet för varaktiga, fördyrade levnadsomkostnader (t ex god man, minderåriga barn). Fyll i en ansökan som lämnas till omvårdnadsnämndens arbetsutskott för beslut.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 februari 2019
Omsorg och stöd

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270-750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Avgiftshandläggare

Anna-Lena Rudebark
Tel 0270-756 56
E-post

Susanne Brändt
Tel 0270-756 56
E-post

Kontakt Söderhamn Kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn