Stöd till barn och elever

Ung kvinna med hörlurar, hårt beskuren så ansikte inte syns.

Du som elev ska ha en god hälsa, få rätt förutsättningar för inlärning och för att nå kunskapsmålen. Rektor eller förskolechef har ansvar för att alla barn och elever får det stöd de behöver och har rätt till.

Om du som barn eller elev har behov av särskilt stöd så har förskolan och skolan som mål att resurser sätts in så tidigt som möjligt. Om skolan ser att behovet finns informerar vi vårdnadshavare och elevhälsoteamet för att se till att ett åtgärdsprogram tas fram.

Elevhälsoteam

Elevhälsoteamets uppdrag består av att kartlägga vilka elever som är i behov av extra stöd. De ser över hur stödet ska utformas och kontaktar också eventuella utomstående stödfunktioner som behövs för utredningen. I ett samrådsmöte mellan föräldrar och skolan diskuteras sedan nödvändiga åtgärder.

Åtgärdsprogram

Åtgärdsprogrammet är ett redskap för att stödja dig som elev i behov av särskilt stöd, så att du får förutsättningar att nå kunskapsmålen. För att åtgärdsprogrammet ska bli bra får både du som elev och vårdnadshavare möjlighet att delta i arbetet med åtgärdsprogrammet. Men det är ändå rektor som har ansvaret för att ett åtgärdsprogram upprättas även om vårdnadshavarna motsätter sig det.

Beslut om åtgärdsprogram går att överklaga.

ELOF

ELOF – elever med lång och oroande frånvaro, vänder sig till dig upp till 16 år och som av olika anledningar inte är i skolan eller som har låg närvaro.

Ung i Söderhamn

För dig mellan 15–24 år som varken arbetar eller studerar, och som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Här kan du läsa mer om vad Ung i Söderhamn kan göra för diglänk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2019
Utbildning och barnomsorg

Prao i grundskolan, åk 8 och 9

Praktikant och snickare ska använda såg och har hörselskydd på sig.

Våga ta ett kliv från skolan och rätt in i arbetslivet – under en vecka eller två! Prao i årskurs 8 och 9, handlar om att förbereda dig som elev för det arbetsliv som väntar och att upptäcka de möjligheter du har i ett framtida arbetsliv.

Prao är en förkortning av praktisk arbetslivsorientering och syftet är att ge dig som elev en första insyn till arbets- och näringslivet. Via praktik har du möjlighet att lära känna den arbetsmarknad du kommer att möta som vuxen. För många är det den första erfarenheten av arbetslivet och kan underlätta dina val av utbilding och yrke.

Prao är till för dig i högstadiet som går i årskurs 8 (vårterminen) och 9 (höstterminen). Du vistas på arbetsplatsen en vecka (måndag-fredag).

Vanliga frågor & svar om prao

Höstterminen 2019

Årskurs 9
Bergvik-vecka 40
Norrtullskolan – vecka 42, 9 C, 9 D och 9 E
Norrtullskolan - vecka 43, 9 A och 9 B
Stenberga-vecka 41 
Vågbroskolan – vecka 39

Vårterminen 2020

Årskurs 8
Bergvik vecka 20
Norrtullskolan-vecka 13, 8 A och 8 B
Norrtullskolan-vecka 14, 8 C och 8 D
Stenberga-vecka 17
Vågbro-vecka 19

Eleven söker själv sin plats i en platsbank som finns i Praktikplatsen.se

Du får endast ordna praktikplats själv om inte praoplatserna räcker till i platsbanken, men det får inte vara med vårdnadshavare eller någon nära anhörig. Om du ordnar prao-plats utanför kommunen, måste vårdnadshavare godkänna det.

Att ta kontakt med praktikplatsen i god tid är viktigt, detta för att komma överens om ett första möte och andra praktiska saker.

Praktik som förbereds ger mer utbyte. Du som ska ut på praktik får en förberedande information av studie- och yrkesvägledaren i skolan samt arbetsuppgifter från lärare som du ska arbeta med under praktiken.

Alla skolelever har fått busskort som gäller inom kommunen. Ingen annan reseersättning utgår, övriga resor får du stå för själv.

Du äter vanligtvis lunch på den skola som ligger närmast praktikplatsen. Om praktikplatsen ligger för långt ifrån någon skola kontaktas studie- och yrkesvägledaren för en matersättningsblankett. Den fylls i efter praktiktidens slut, återlämnas till studie- och yrkesvägledaren som ser till att ersättning kommer till din vårdnadshavares konto.

  • Du får arbeta högst 7 timmar per dag.
  • Du får inte börja före klockan 06:00 och inte sluta efter klockan 20:00.
  • Du får inte arbeta övertid.

Vanligtvis får du inte byta praktikplats, vid problem kontakta i första hand handledaren på arbetsplatsen och sedan studie- och yrkesvägledaren på skolan.

Vid sjukdom eller annan frånvaro under praktiktiden kontakta både skolan och arbetsplatsen. Frånvaro från praktiken räknas som frånvaro från skolan.

Genom Söderhamns kommun är du som elev försäkrad under praktikperioden, skulle det inträffa en olycka, skada eller stöld, anmäl det till studie- och yrkesvägledare på skolan.

När praktiken är slut ska arbetsuppgifter du fått av lärare redovisas antingen som en inlämningsuppgift eller en muntlig presentation. Det anordnas även en mässa där du presenterar din praktikplats. Kommunens grundskolor och praktikarbetsplatserna är inbjudna, mässan är även öppen för allmänheten. Mässan äger rum på eller i anslutning till respektive skola.