Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Du som är fastighetsägare ansvarar för snöröjning och sandning av gångbanor utanför din fastighet

Äger du en fastighet inom detaljplanerat område, eller i område där kommunen har väghållningsansvar? Då ansvarar du för snöröjning och sandning av gångbanan utanför din fastighet.

Snöröjning

Vid snöfall ska du snarast ta bort snö som is som stör gångtrafiken. Vid halka behöver du snabbt sanda gångbaneutrymmet. Sand finns att hämta på Granskär, på norra sidan av Kungsgatan mellan sopsorteringsstationen och Forsbackabron. Det finns även sand i en trälåda utanför grindarna på Kungsgatan 42. 

Vid behov kan du lägga undanskottad snö och is i en vall ut mot körbanan. Vallen tas bort av kommunen.

Ibland måste kommunen använda gångbaneutrymmet för att lägga upp snö och is. Då minskar ditt ansvar för utrymmet. Om kommunen lagt upp snö och is så att mindre än 0,75 meter kvarstår av gångbaneutrymmet, behöver du inte snöröja återstående område. 

Följder vid uteblivet ansvar

Kommunens beslut om fastighetsägarens ansvar för gångbanerenhållning gäller från den 1 januari 1996. Fastighetsägare som inte fullgör sina skyldigheter kan dömas till böter. Det finns även bestämmelser om föreläggande eller tvångsutförande på den försumliges bekostnad.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Granskad/Uppdaterad: 2018-10-31

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter