Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Diverse olika bildrutor med fritidsaktiviteter

Världen förändras och vi med den

– nytt reglemente för bidrag

Söderhamns kommun, en av Sveriges mest föreningstäta kommuner, har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på nytt reglemente för bidrag till föreningar och andra aktörer inom kultur- och fritidslivet i Söderhamn. För att detta ska bli så bra som möjligt, och anpassat till det verkliga behovet hos föreningar, bjuder vi in dig ett dialogcafé kring detta.

Rådande bidragsreglemente för kultur- och fritidsföreningar antogs år 2001 utifrån de behov som då fanns. År 2017 ser verkligheten annorlunda ut. Andra typer av aktörer inom kultur- och fritidsområdet har dykt upp och vi behöver anpassa våra kommunala stöd utifrån dagens verklighet. Kultur- och idrottsföreningar, konstnärskollektiv, musikarrangörer och andra arrangörsgrupper är alla viktiga aktörer för ett rikt kultur- och fritidsliv i kommunen.

Vi vill att ett nytt bidragsreglemente ska vara aktuellt, angeläget och fungera långsiktigt. Därför vill vi att arbetet med ett nytt reglemente ska genomsyras av öppenhet och insyn där alla inblandade känner sig delaktiga och där en mångfald av perspektiv får utrymme. Arbetet med ett nytt reglemente kommer att ske under 2017 och 2018. Planen är att det nya reglementet ska antas innan sommaren 2018.

Nu vill vi på kultur- och fritidsavdelningen starta detta arbete med att bjuda in till två dialogcaféer med kultur- och fritidsaktörer. Syftet är att samla in kunskap om dig som aktör och din förenings behov av kommunala stöd.

Som aktör inom kultur- och fritidslivet i Söderhamn har du möjlighet att påverka detta reglemente genom att medverka på dialogcafé. Onsdag 29 november på Centrum för Flexibelt lärande (CFL) i Söderhamn. Start kl 18.00, avslut kl 21.00. Vi bjuder på fika. OBS! Anmäl max två representanter från din förening eller organisation.

Efter dialogcaféerna kommer vi att sammanställa och formulera ett första utkast till reglemente. Detta kommer sedan att skickas ut på remiss till några utvalda föreningar, organisationer eller grupper. Vi kommer också att följa upp med intervjuer med dessa remissinstanser. Därefter slipar vi ytterligare på förslaget innan det går till beslut.

Söderhamns kommun

Kultur- och fritidsavdelningen
826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
kultur.samhallsservicenamnden
@soderhamn.se

Ytterligare kontaktuppgifter

Anders Uddén,
Kultur- och fritidschef anders.udden@soderhamn.se

Malin Rönström,
Kultur- och konstansvarig malin.ronstrom@soderhamn.se

Niclas Brodin, Fritidsansvarig niclas.brodin@soderhamn.se

Granskad/Uppdaterad: 2017-11-24

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter