Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Kultur

Tillsammans skapar vi ett kreativt och rörligt kulturliv!

Kulturenheten arbetar för att skapa ett mångsidigt föreningsliv som ger stimulerande upplevelser och skapar en stark attraktionskraft till Söderhamns kommun. Utbudet skall innehålla både bredd och spets. Tillsammans med initiativrika och engagerade föreningar och enskilda personer i kommunen skapas ett kreativt, rörligt och spännande samhälle att bo och verka i.

Söderhamnarnas öppenhet i kombination med det rika föreningslivet och de vackra kulturmiljöerna gör Söderhamn till en stad att uppleva både sommar som vinter!

Vad gör kulturenheten?

Kulturenheten ansvarar för verksamheten i Söderhamns stadsmuseum, uthyrning av Söderhamns teater och Kvarnen samt för kommunens konstinköp. Vi samordnar och driver sk "1 %-projekt", dvs konstnärlig gestaltning i samband med nybyggnationer i kommunens fastigheter, andra typer av kulturprojekt riktat till olika målgrupper, kultur i skolan, föreningsutveckling, arrangemang och kulturarrangemang med mera.

Vi handlägger bidrag till kulturföreningar och studieförbund samt kulturstipendier och kulturpris.

Offentliga arrangemang

Månadens författare, konserter på Söderhamns teater, föreläsningar, After Dagis och lunchkonserter på Söderhamns stadsbibliotek, utställningar på Söderhamns stadsmuseum, scenkonst för små scener, Världsarvsjazzen, Nationaldagsfirande i stadsparken, Privilegiedagen med mera.

Vad är kultur?

Ordet cultura betyder odling, brukande eller bearbetning och kommer från det latinska språket. Ordet syftar där till en vid bemärkelse av att förädla och förbättra framför allt växtodling.

Kultur kan användas för att förklara allt som människan har påverkat (förbättrat el. kultiverat på något sätt) och får då ett ännu vidare begrepp. Renässansens humanister talade däremot om att "odla intellektet" och Kant definierade kultur som "något högre än vad naturen själv kan åstadkomma". Kultur har framför allt två betydelser; andlig (konstnärlig) odling och socialt överförda levnadsmönster.

Inom den kommunala verksamheten är det främst den humanistiska kulturförståelsen av kreativ kultur med uttrycksformer inom konst, litteratur, film, musik, teater och dans som kulturverksamheterna inrymmer, men även arkitektur och kulturmiljö.  

Dagens kultur kan också vara "crossovers" som mixar olika kulturutryck liksom helt nya kulturuttrycksformer såsom subkulturer och nycirkus. Kultur ska vara dynamisk. Den ska beröra, uppröra, skapa debatt, glädja, väcka tankar och skapa värderingar. Kultur ska vara utvecklande och hitta nya vägar, men det finns också en bevarande kultur. Byggnadsminnen och museiverksamhet vårdar och bevarar för att det ska finnas kvar till kommande generationer.

Söderhamns kommun

Kultur- och fritidsavdelningen
826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
kultur.samhallsservicenamnden
@soderhamn.se

Kontaktpersoner Kulturenheten

Anders Uddén
Kultur- och fritidschef
0270-750 00

Malin Rönström
Kultur- och konstansvarig
0270-750 00

Anton Larsson
Kulturkonsulent
0270-750 00

Göran Hånell
Kulturkonsulent
Samordnare Kultur i skolan
0270-750 00

Peter Skoglund
Verksamhetsvaktmästare

Följ Kultur i Söderhamn på Facebook

Granskad/Uppdaterad: 2018-02-14

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter