Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
En teckning som visar vart ett av barnen tror att råttan begav sig efter det att han lämnat de andra djuren.

En teckning som visar vart ett av barnen tror att råttan begav sig efter det att han lämnat de andra djuren.

Medvetet arbete för att motverka utanförskap

Klossdammens förskola arbetar medvetet med berättande och läsning för att motverka utanförskap.
Två forskare har tillsammans med medarbetare på förskolan genomfört en studie kring betydelsen av berättande och läsning.

Personalen på Klossdammen förskola har genomfört en studie tillsammans med två forskare Ulla Damber docent i pedagogiskt arbete och Jan Nilsson lektor i svenska med didaktisk inriktning. Personalen har arbetat på ett mer systematiskt sätt med berättande och läsning av skönlitteratur inom ramen för ett tema om utanförskap.

Genom dokumentation av olika aktiviteter i verksamheten har personalen gjort iakttagelser som visade att en del barn ibland inte var inkluderade i den sociala gemenskapen i barngruppen. För att komma tillrätta med problemet beslutade de sig för under en period genomföra ett tema om utanförskap på förskolan. Personalen var medveten om betydelsen av att utgå från barnens gemensamma erfarenheter, sitt lärande och hur läsningen av skönlitteratur kan fungera som en viktig källa till kunskap och vara en gemensam plattform för lärande.

Temaarbetet inleddes med boken Grodan och främlingen av Max Velthuijs (1993). Under de veckor som följde arbetade förskolan intensivt med olika projekt som alla hade sin utgångspunkt i denna berättelse. Parallellt med detta läste personalen också flera andra böcker som knöt an till temat, till exempel Sagan om den lilla farbrorn av Barbro Lindgren. Tanken med detta var att barnen skulle få flera olika perspektiv på hur det kan kännas att vara utanför den sociala gemenskapen. Förskollärarna fångade barnens intresse genom olika läs- och skrivaktiviteter, och som observatörer berättar forskarna att flera av barnen gjorde påtagliga framsteg i sitt utforskande av skriftspråket under den relativt korta perioden de vistades på förskolan.

-Detta temarbete visar hur mycket pedagogernas förhållningssätt till litteracitet samt vilka omgivande faktorer som påverkar, kan stödja barnen i olika läsaktiviteter som berättande och läsning, avslutar Anneli Dahlberg förskolechef.

Huset som råttan ska bo i

Huset som råttan ska bo i

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2018-05-22

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter