Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Söderhamns kommun klättrar rejält i skolundersökning

Sveriges kommuner och landsting har sedan 2007 presenterat undersökningen Öppna jämförelser i syfte att ge skolans huvudmän bra underlag för analyser och utveckling av skolan. Söderhamn har tagit ett stort kliv i årets mätning från plats 156 till plats 87 (av 290).

Det är ett mycket bra resultat och visar på det medvetna och strukturerade arbete som görs ute i våra skolor. Årets undersökning fokuserar på hur stor andel av eleverna som når behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram och hur den andelen skiljer sig mellan kommuner samt mellan pojkar och flickor.

Tre snabba frågor till Helena Palm Höijer, utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen.

Ni har tagit ett rejält kliv uppåt i årets ranking. Hur känns det?
- Det känns jätteroligt att lärarnas och rektorernas hårda arbete har lönat sig, vi har tagit ett ovanligt stort kliv i år.

Varför har vi tagit ett rejält kliv uppåt i årets ranking?
- Den frågan är enkel, det är för att våra lärare gör ett väldigt gott arbete tillsammans med våra elever. Vi vet att läraren är den enskilt viktigaste faktorn för elevernas resultatutveckling. Men jag tror även det beror på ett ökat gemensamt ansvar i kollegiet där man har en mer samarbetande kultur med gemensamma mål och värderingar

Hur har undervisningen och arbetssätten förbättrats i skolan?
- Vi har de senaste åren haft stort fokus på kompetensutveckling. En del har handlat om kollegialt lärande som innebär att lärarna planerar, genomför och följer upp undervisningen gemensamt. En annan del är det kommunala kunskapslyftet där lärarna bland annat har fått ta del av många föreläsningar och fått nya verktyg i undervisningen. Lärarna har gjort ett stort jobb som även har genomfört dessa förändringar i sin vardag. Motivationen hos lärarna har höjts genom dessa satsningar och elevernas kunskap har bevisligen ökat.

Granskad/Uppdaterad: 2017-12-12

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter