Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Studie- och yrkesvägledning - Hela skolans ansvar

Idag är ungdomar alltmer osäkra på vad de vill göra efter skoltiden och det finns behov att utveckla en mer kontinuerlig studie- och yrkesvägledning. Med det menas att skolan ser studie- och yrkesvägledning som en integrerad del av undervisningen genom hela grundskolan och att skolan arbetar målinriktat med arbetslivsanknytning och med elevernas personliga utveckling.

I Skolverkets allmänna råd för studie- och yrkesvägleding finns rekomendationer om hur huvudmannen, rektorn, studie- och yrkesvägledaren och lärare kan eller bör handla för att uppfylla kraven i bestämmelserna.

All personal i skolan kan på olika sätt bidra med att ge eleverna i alla årskurser förutsättningar att utveckla kunskaper och erfarenheter för kommande studie och yrkesliv. Skolan behöver en bred repertoar av insatser och aktiviteter för att tillgodose elevers olika behov av studie- och yrkesvägledning, samt kompletteras med personlig vägledning, så att de bildar en helhet.

 

Studie- och yrkesvägledning - Hela skolans ansvar

Söderhamns kommun

Barn & Utbildning
826 80 Söderhamn Besöksadress: V Storg 16-18 Ttfn 0270-752 79, 752 81 Fax 0270-411 60
Epost Barn och utbildning

Kontaktuppgifter

Erik Björk
Versamhetschef
Tel 0270-759 62

Granskad/Uppdaterad: 2018-10-19

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter