Vård

مراقبت و سلامت

زمانی که شما مبتلا به بیماری میشوید، رویش های مختلف برای دریافت مراقبت وجود دارد.

درصورتیکه بیماری شما خطرناک وتهدید کننده است، شما با شماره تلفن 112 که بطورشبانه روزی پاسخگوی سوالات شما میباشد تماس بگیرید.

 

درصورتیکه بیماری شما خطرناک نیست شمامیتوانید، با مرکزسلامت خود تان تماس گرفته، یا با مرکزراهنمایی بهداشت ودرمان باشماره تلفون 1177 تماس بگیرید.

مرکز سلامت درشهرسودیرهامن روزهای شنبه تا جمعه بین ساعات 8:00 تا 17:00 بازاست.

اگر مرکزبهداشت (Hälsocentral) شما بسته است، شما میتوانید با شماره تلفون 1177 تماس گرفته ونوبت ملاقات با داکتربخش مراقبت خانواده (Familjeläkarjouren) که روزهای دوشنبه تاجمعه بین ساعات 17:00 تا 20:00 بازاست، دریافت نمایید.

راهنمایی بهداشت یا صحی (Vårdguiden) میتواند شمارا به مراکزاورژانس یا عاجل درشهرهای بولنس (Bollnäs) وهودیکسوال (Hudiksvall) راهنمایی کند.

نقشه: مراکز صحی

 

​دواخانه

دوا را می توان از دواخانه خریداری کرد. برای برخی از دواها نیاز به نسخه داکتر خود دارید. کسانیکه در دواخانه ها کار می کنند در موارد امراض و دواهای مختلف بسیار معلومات دارد. آنها به بیشتری از سوالات شما جواب داده می توانند. اطلاعات و مجلات در موارد امراض مختلف در دواخانه ها موجود است.