Bemanningen

در شاروالی سودیرهامن حدود 900 نفر شاغل از قبیل پرستارکودک، معلم کودکستان ، معلم تفریحی وآشپز موجود است. هنگامیکه یکی از این کار کنان به هر دلیلی که نمیتواند کار کنند، سپس از تیم نیروی انسانی(Bemanningen) پرسونل به صورت موقت جایگزین میشود.

درواحد نیروی انسانی Bemanningen 70 نفرکارمند بصورت کارمند دایمی و150 نفر کارگر بصورت بصورت ساعتی (موقت) موجود میباشند.

فعالیت درنیروی انسانی انعطاف پذیرخواهد بود، همچنین درمورد مدارس وبحث در مورد حرفه ومراقبت های بهداشتی وجود دارد.

Bemanningen همیشه علاقه مند است، که با همکاری جدی به نوبه خود یک راه آسان برای وارد شدن به بازار کار را برای شما پیدا کند.

ازطریق استخدام خدمه، وسرعت بخشیدن به مشارکت سریع، ازجمله برگذاری نمایشگاه های کار برای پیدا کردن افراد جدید که سعی خواهد شد بکار گیری در زمینه های مختلف از قبیل مراقبت از سالمندان فعالیت جدی داشته باشد.

همراه با واحد کار Arbetsmarknadsenheten موفق بوده اند ودر نهایت به اشتغال افراد منجر شده است. فعالیت پروژه های مختلف نیروی انسانی