Inskolning

Samarbete med vårdnadshavare och förskolan är viktigt. Därför ska vårdnadshavare vara med barnet på förskolan den första tiden då barnet tränar på att vara på förskolan.

Tider

Det är viktigt att du som förälder skriver barnens tider för lämning och hämtning.

Meddela personalen om du blir försenad. Meddela personalen om någon annan ska hämta ditt barn. Meddela personalen om du byter telefonnummer, adress eller jobb.

Sjukdom

Meddela personalen om ditt barn blir sjuk. Det är viktigt att barnet blir friskt innan det kommer tillbaka till förskolan. Om ditt barn har kräkts ska ditt barn vara hemma i 48 timmar.

Meddela personalen om ditt barn har allergi eller någon annan kost.

Kläder

På förskolan går man ut varje dag oavsett väder. Det är viktigt att finns ombyteskläder om kläder blir blöta.

Blöjor tar du själv med åt ditt barn.

Utvecklingssamtal

Minst en gång under varje termin kallas elever och vårdnadshavare till ett utvecklingssamtal.

Genom webbverktyget Unikum kan elever och vårdnadshavare följa sin utveckling från förskola till gymnasium.


Mer information om Unikum hittar du här.