Grundsärskola

Barn med en utvecklingsstörning klarar inte alltid den vanliga grundskolan. Då kan barnet istället gå i grundsärskolan.

Innan en elev börjar i grundsärskolan ska en utredning göras.

Skolan ska samråda med föräldrar och du ska som förälder ge ditt medgivande innan barnet börjar i grundsärskolan.

I Söderhamns kommun finns grundsärskolan på Stenbergaskolan i Ljusne.

Grundsärskolan och grundskolan vid Stenbergaskolan delar lokaler för bild, hemkunskap, idrott, slöjd och matsal. De delar också viss personal.

Läs mer om grundsärskolan på ditt språk här. Pdf, 311 kB.