Modersmål

Alla nyanlända elever i grundskolan som inte klarar att följa undervisningen på svenska har rätt till studiehandledning på sitt modersmål.

Elever som går i grundskolan ska få möjligheter att bli bättre både på sitt modersmål och det svenska språket. I grundskolan kan elever få modersmålsundervisning om det finns minst fem sökande elever och att det finns modersmålslärare för språket.

I grundskolan kan elever få modersmålsundervisning på det språk som pratas i hemmet, eleven måste också ha grundläggande kunskaper i språket.