Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen är till för dem som inte är behöriga till gymnasieskolans nationella program. Det finns fem introduktionsprogram, som ska förbereda eleverna för ett nationellt program, för arbetsmarknaden eller för någon annan utbildning.

Preparandutbildningen (IMPRE)

Programinriktat individuellt val (IMPRO)

Yrkesintroduktion (IMYRK)

Individuellt alternativ (IMIND)

Språkintroduktion (IMSPR)

 

Vanliga frågor på IM-programmet:

Eleven: Jag stannar hemma när klassen går på aktiviteter. Jag tycker inte det är riktigt skolarbete.
Svar: Vid friluftsdagar och andra aktiviteter som anordnas av skolan gäller obligatorisk närvaro.

Eleven: Jag väljer att jobba ensam när det är grupparbete. Jag trivs bäst så.
Svar: Grupparbeten är skolarbete och samtliga elever ska delta.

Eleven: Jag vill ha idrott med bara flickor.
Svar: Idrottslektionerna, där även simundervisning ingår, sker i blandad grupp det vill säga flickor och pojkar tillsammans.

Eleven: Jag har ont i foten/ glömt ombyteskläder och kan inte vara med på idrotten.
Svar: Du ska alltid gå till idrottslektionen och prata med din idrottslärare.

Eleven: Vilka regler gäller för närvaron vid lektioner.
Svar: Du måste alltid delta i hela lektionen. Sen ankomst eller tidig avgång rapporteras alltid av undervisande lärare.

Eleven: Vilka regler gäller för telefoner på lektioner.
Svar: Undervisande lärare bestämmer om du får använda din telefon eller inte.

Eleven: När får jag betyg?
Svar: Inom IMSPR studerar du på olika nivåer. Helt nyanlända börjar i Slussen. I nivå 1 läser du SVA mot målen i årskurs 3. I nivå 2 läser du SVA mot årskurs 6 och i nivå 3 läser du SVA mot årskurs 9. Du kan endast få betyg i SVA om du läser mot målen i årskurs 9 i nivå 3. Du kan få betyg i matematik, engelska, bild, idrott och modersmål om du läser mot målen i årskurs 9 oavsett om du går i en annan nivågrupp än 3.

Eleven: När får jag byta klass?
Svar: Nivåbyte sker endast vid terminsbyte grundat på elevens kunskaper i SVA. Bedömningen sker inte utifrån kvantiteten av gjorda böcker eller arbetsblad utan från den dokumenterade kunskapen eleven har.

Eleven: När kan jag börja på nationellt program?
Svar: Du kan söka nationellt program, yrkesförberedande, när du har 8 godkända betyg. För studieförberedande gäller 12 godkända betyg. Det finns aldrig en garanti för att du får en plats på programmet. Prata med din studie-och yrkesvägledare.

Eleven: Hur länge kan jag gå på IM?
Svar: Du kan gå tills du fyller 20 år.

Eleven: Om jag inte har betyg när jag slutar IM, vad händer då?
Svar: Din studie-och yrkesvägledare informerar dig.

Eleven: Vart ska jag vända mig när jag har funderingar om min framtid och studieplaner?
Svar: Du kan när som helst under din tid på IM vända dig till studie-och yrkesvägledaren.

Eleven: När kan jag få CSN?
Svar: Du får CSN automatiskt om du har uppehållstillstånd och studerar på heltid. Om du inte har någon inkomst kan du söka extra tillägg och det måste du själv söka. För att få CSN måste du vara närvarande 100%. Du kan bli återbetalningsskyldig om du har haft stor frånvaro.

Läs mer om introduktionsprogram här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.