Sjukanmälan Staffangymnasiet

Så här gör du en sjukanmälan:

Om en elev inte kan komma till skolan ska orsaken till frånvaron anmälas till skolan senast kl. 09:30 på morgonen via något av följande alternativ:

1. Anmäl via internet på Skolplatsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2. Anmäl via telefon 010-454 11 20

Om du måste gå hem under dagen meddelar du detta personligen till din mentor eller till den lärare du har haft eller skall ha. Undantagsvis lämnas ett meddelande till mentorn.

Om du är under 18 år och inte kommer till skolan utan giltig anledning kommer rektorn kontakta vårdnadshavare.

Elev som är sjuk eller borta mer än fem skoldagar i följd skall hålla kontakt med skolsköterskan.