Redo

Redo är en samlingsplats för integration, språkträning och samhällsorientering för utrikesfödda i Söderhamn.

Här samlas vuxna i olika åldrar från ett tiotal länder med flera olika språk.

Många som läser SFI är halva dagen i skolan och halva dagen på Redo.

Redo samarbetar med det olika föreningar, organisationer och skolor.

På Redo blandas utbildning med friskvård och man kan till exempel spela basket, fiska, åka skridskor gå på sim- och cykelkurser.

I Redos lokaler finns ett Sportotek med sportutrustning som vem som helst kan låna gratis.