Särvux

Särskild utbildning för vuxna, särvux

Du som har en utvecklingsstörning eller hjärnskada har rätt till särskild utbildning för vuxna från det år du fyllt 20 år.

Studierna anpassas efter dina kunskaper och förmåga enligt en individuell studieplan.

Läs mer om Särvux på ditt språk här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.