SFI

Utbildning i svenska för invandrare (SFI) ger dig grundläggande kunskaper i svenska. Du lär dig svenska för att kunna kommunicera muntligt och skriftligt i vardagslivet, i samhällslivet och i arbetslivet.

Den som inte kan studera eller skriva på sitt modersmål får möjlighet att lära sig det.

SFI är öppet för alla åldrar från det år du fyller 16 år.

Förberedande SFI

Här startar man som elev. Vi ger deltagarna förberedande svenska kunskaper som gör att tiden i SFI kortas.

Undervisningen håller högt tempo och innehållet varvas mellan gruppundervisning och individuell träning.

Kartläggning av språknivå hos varje individ görs under tiden på förberedande SFI.

När kartläggningen är klar finns information om vilken studieväg som passar individen vid SFI– start.

SFI-nivåer

SFI har tre studievägar.

Studieväg 1 vänder sig till den som inte kan läsa och skriva eller har kort utbildning medan studieväg 3 vänder sig till den som är mer van att studera.

Du får minst 15 timmars undervisning i veckan och du får betyg från A–F efter varje avslutad kurs. A är högsta betyget och F är icke godkänt.

SFI kan kombineras med exempelvis arbete, praktik eller annan utbildning inom kommunal vuxenutbildning.

SFI har ett tätt samarbete med Arbetsförmedlingen och Redo (Resurscentrum). Arbetsförmedlingen är huvudansvarig för elevers etablering i Sverige vilket innebär ersättningen som eleverna får kommer från Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen beviljar praktik, instegsjobb och yrkes-SFI för elever som omfattas av etableringen.

Varje elev har en egen handläggare på arbetsförmedlingen.

Målet är att så många som möjligt ska nå godkänt betyg på D-nivån för att sedan gå vidare till studier i svenska som andraspråk, SAS, eller ut i arbete eller praktik.

Läs mer om SFI på ditt språk här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.