Gratis busskort

Alla ungdomar mellan 7 och 19 år som är folkbokförda i Söderhamns kommun får busskort för att kunna resa med kollektivtrafiken inom kommunen.

Kortet gäller för resor till och från skolan och även kvällar, helger och alla lov.

Är busskortet borttappat eller gått sönder - kontakta expeditionen på elevens skola för att få ett nytt.

För elever som inte kan åka kollektivtrafik ordnas skolskjuts med taxi eller buss. Då kontrolleras färdvägens längd, trafik och om eleven har en funktionsnedsättning.

I Söderhamn gäller följande avstånd:

2 km för årskurs 1-3
3 km för årskurs 4-6
4 km för årskurs 7-9

Läs mer om skolskjutsar (svenska). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.