Korttidsboende

På ett korttidsboende kan du få vård och träning om du periodvis behöver mer stöd än vad kommunen kan erbjuda i hemmet.

Du som vårdar en anhörig eller närstående i hemmet kan ha rätt till avlösning. Din anhörige kan då under en kortare period beviljas korttidsvård.

Om du har frågor kontakta:
”Omvårdnad Direkt”
Måndag-fredag 8:00-16:30
Telefon: 0270-756 56

Övriga länkar

Apotek

Medicin köper du på apotek. Till en del mediciner behövs ett recept från din läkare. De som arbetar på apoteket vet mycket om olika sjukdomar och mediciner. De kan svara på många av dina frågor. På apoteket finns också information och broschyrer om olika sjukdomar.