Familjecentralen

Familjecentralen är en mötesplats för familjer med barn 0-6 år och gravida. Verksamheten är gratis och sker under tystnadsplikt. På Familjecentralen finns Öppna förskolan, barnmorskemottagning, barnhälsovård (BVC), förebyggande socialtjänst och kurator.

Karta: Söderhamn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Öppna förskolan

Hit kommer barn och vuxna för att leka och träffa andra. Här finns leksaker för barn 0-6 år och här finns alltid någon att prata med. Föräldern eller den vuxne, som är där med barnet, stannar och leker tillsammans med barnet.
Du behöver inte anmäla ditt besök på Öppna förskolan och här finns kylskåp och micro där du kan värma din mat. Vi säljer kaffe/te och smörgås för vuxna. Barn fikar gratis.
Det är öppet olika dagar för olika åldrar.

Se aktuella öppettider Söderhamn. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Barnen får också leka på Öppna förskolan i före, under och efter besök på barnhälsovården (BVC) och barnmorskemottagning om någon vuxen stannar med barnet på Öppna förskolan.

På Öppna förskolan kan du få hjälp att söka barnomsorg.

Barnmorskemottagningen

Barnmorskemottagningen erbjuder övervakning under graviditeten, förberedelser inför förlossning och föräldraskap.
Här kan du också göra graviditetstest och få råd om preventivmedel samt provtagning vid misstanke om könssjukdom.
Det är gratis och alla besök sker efter överenskommelse.

Kurator

Kurator erbjuder råd och stödsamtal till blivande föräldrar och föräldrar med barn mellan 0 till och med 6 år i Söderhamns kommun. Samtalen är kostnadsfria och kuratorn har tystnadsplikt.

Barnavårdscentralen

Barnhälsovård är gratis och frivillig och vid varje besök sker hälsosamtal och utvecklingsbedömning. Du kan själv välja barnavårdscentral.

Karta: Barnavårdscentraler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Alla barn mellan 0-6 år erbjuds vård efter ett nationellt program:

Kontakt: S= sjuksköterska; T= team med sjuksköterska och läkare

1-3 veckor: S, första kontakt med BVC. Hembesök
4 veckor: T, läkarundersökning
6-8 veckor: S, BVC-besök
3 månader: S, vaccination
5 månader: S, vaccination
6 månader: T, läkarundersökning
8 månader: S, hembesök
10 månader: S, BVC-besök
12 månader: T, läkarundersökning, vaccination
18 månader: S, vaccination
2,5-3 år: T, tal-och språkbedömning, läkarundersökning
4 år: S, syn- och hörselundersökning
5 år: S, vaccination, avslutande samtal


Information om skolhälsovården.