Skolhälsovård

Skolhälsovård är gratis och ska erbjudas elever i skolan. Det finns skolläkare och skolsköterska. De har tystnadsplikt.

Skolhälsovården skall främst vara förebyggande och omfatta hälsobesök och enkla sjukvårdsinsatser. Alla elever erbjuds minst tre hälsobesök i grundskolan.

Skolsköterskan finns på skolan vissa dagar i veckan.

Vid sjukdom vänder man sig till sin Hälsocentral.

Planerad verksamhet/årskursvis

Förskoleklass: Blankett skickas hem. Hälsobesök med elev tillsammans med vårdnadshavare. Kontroll av syn, hörsel, längd och vikt.

Åk 2: Hälsobesök med undersökning av längd och vikt. Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund. Vårdnadshavare samtycke krävs vid alla vaccinationer.

Åk 4: Hälsobesök där man samtalar om kost, motion, sömn samt trivsel. Undersökning av längd, vikt och rygg.

Åk 5: Flickor erbjuds vaccination med mot HPV (humant papillom virus).

Åk 6: Hälsobesök med undersökning av längd, vikt och rygg.

Åk 8: Hälsobesök där man samtalar om kost, motion, sömn och trivsel. Undersökning av längd, vikt och rygg. Vaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta.

Nyanlända elever erbjuds hälsobesök och eventuellt vaccinationer

Hälsobesök: längd, vikt, syn och hörsel samt ryggkontroll från och med åk 4.

Vaccinationer: Skolhälsovården får journalkopior från Asyl- och Migranthälsan. Skolläkaren gör en vaccinationsplanering utifrån blodprovsresultat samt elevens hemlands vaccinationsprogram. Därefter får vårdnadshavare lämna skriftligt samtycke att man godkänner uppvaccinering.

 

Information om barnhälsovård.

Övriga länkar

Apotek

Medicin köper du på apotek. Till en del mediciner behövs ett recept från din läkare. De som arbetar på apoteket vet mycket om olika sjukdomar och mediciner. De kan svara på många av dina frågor. På apoteket finns också information och broschyrer om olika sjukdomar.